Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Web frameworks35089/3334/2425/1/63
Studiegids

Web frameworks

35089/3334/2425/1/63
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat programmeren, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Similon Andie, Van Battel Sam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Webontwikkeling OF (geslaagd of getolereerd voor Webontwikkeling_A EN geslaagd of getolereerd voor CMS intro_U).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Web Frameworks behandelt de ontwikkeling van webapplicaties in de meest gebruikte frameworks.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: De gegradueerde maakt een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de webframeworks en stemt hiervoor af met collega, belanghebbenden, teamleden, rekening houdende met de technische en functionele vereisten.
De student ontwerpt een mobiele app vertrekkend van een functionele analyse.
De student zet de juiste programmeerstructuur op o.b.v. het ontwerp.
De student ontwerpt een web applicatie op basis van een functionele analyse.
De student maakt een mobiele app vertrekkend van een functionele analyse.
03: De gegradueerde programmeert webapplicaties en databankstructuren en werkt hierbij planmatig gebruikmakend van de Agile methodiek.
De student maakt componenten met properties, hooks en states
De student maakt gebruik van een routing library voor een applicatie met meerdere pagina’s
De student maakt componenten die met elkaar communiceren aan de hand van een gedeelde state
De student maakt web applicaties te gebruik maken van externe web services
De student bouwt een user interface met gebruik van een UI component library
De student maakt webapplicaties in een single page application web framework.
De student maakt gebruik van de levenscyclus van een component.
04: De gegradueerde neemt verantwoordelijkheid voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde digitale infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student werkt met GIT.
De student gebruikt GIT bij de ontwikkeling van het project
05: De gegradueerde programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student volgt de coding conventions voor het ontwikkelen van mobiele applicaties.
De student realiseert het project rekening houdend met de kwaliteitsnormen.
De student kan herbruikbare componenten bouwen
07: De gegradueerde gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze op basis van gerapporteerde bugs en issues.
De student kan een web applicatie testen, debuggen en performance problemen oplossen

Leerinhoud

Verdiepen van kennis in het schrijven van webapplicaties.

Basiskennis van een Single Page Application (SPA) webapplicatie:

- Schrijven van eigen functional components
- Doorgeven van data aan componenten
- Lifecycle een component
- Controlled en uncontrolled components
- Event- en callback handlers
- Stijlen van componenten
- Beheren van de state van de applicatie
- Delen van state tussen componenten
- Uitvoeren van API calls

Geavanceerd leren werken met webapplicaties:

- Bouwen van een webapplicatie in een full stack webframework
- Server side rendering en static site generation
- Routing en navigatie
- Data fetching en caching
- Internationalisatie (I18n)

Bouwen van cross platform apps aan de hand van een framework:

- Opzetten van een cross platform app
- Routing en navigatie binnen de applicatie
- Gebruik van geavanceerde scrollmechanismen
- Platform specifieke componenten gebruiken (iOS, Android, Web)
- Data opslag op het apparaat (bv. key/value storage, local database,...)
- Integratie van native components en API's

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)186,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)72,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)162,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Digitaal. Georganiseerd tijdens de toetsweek.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de digitale kennis- en inzichtstoets(en) en/of de digitale vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.