Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
WPL exploratie & project38235/3334/2425/1/36
Studiegids

WPL exploratie & project

38235/3334/2425/1/36
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Lettany Barbara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met IT Organisatie  OF eerder ingeschreven voor IT Organisatie ) EN (simultaan te volgen met Webtechnologie OF eerder ingeschreven voor Webtechnologie) EN (simultaan te volgen met Webontwikkeling OF eerder ingeschreven voor Webontwikkeling).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Korte omschrijving

Het olod WPL Exploratie & project behandelt het inoefenen van de programmeervaardigheden o.b.v. een projectopdracht. De projectopdracht wordt uitgevoerd in teamverband en o.b.v. een professionele functionele analyse.

Het olod WPL Exploratie & project bereidt voor op het uitvoeren van een geavanceerd project in teamverband.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: De gegradueerde stelt een planning op om het eigen aandeel van de realisatie van een webapplicatie op te volgen.
Je stelt in groep een projectplanning op voor een webapplicatie, waarin taken, deadlines en verantwoordelijkheden duidelijk zijn gedefinieerd om een gestructureerde en tijdige oplevering van het project te waarborgen.
02: De gegradueerde maakt een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de webframeworks en stemt hiervoor af met collega, belanghebbenden, teamleden, rekening houdende met de technische en functionele vereisten.
Je interpreteert een functionele analyse.
Je maakt een ontwerp op basis van de functionele vereisten.
03: De gegradueerde programmeert webapplicaties en databankstructuren en werkt hierbij planmatig gebruikmakend van de Agile methodiek.
Je ontwikkelt een webapplicatie in teamverband vertrekkend van een functionele analyse.
04: De gegradueerde neemt verantwoordelijkheid voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde digitale infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
Je deelt jouw code met jouw teamleden door gebruik te maken van een gedeelde repository.
Je schrijft duidelijke en begrijpbare commit-berichten waardoor het eenvoudiger is voor teamleden om jouw voortgang te volgen.
Je creëert branches voor specifieke taken en voegt deze samen volgens de vastgestelde workflow.
Je identificeert en lost eventuele conflicten op die optreden tijdens het samenvoegen van branches.
05: De gegradueerde programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
Je ontwikkelt de front-end van een webapplicatie vertrekkend van een functionele analyse.
Je ontwikkelt de back-end van een webapplicatie vertrekkend van een functionele analyse.
06: De gegradueerde documenteert in functie van kwalitatieve gebruikershandleidingen, referentiegidsen en online hulpbronnen waar nodig.
Je documenteert systematisch jouw uitgevoerde taken.
07: De gegradueerde gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze op basis van gerapporteerde bugs en issues.
Je test systematisch jouw uitgevoerde taken.
Je verbetert systematisch jouw uitgevoerde taken.
08: De gegradueerde voert, op basis van feedback, onderhoud en aanpassingen uit op de webapplicatie.
Je voert in groep aanpassingen uit aan jullie webapplicaties om functionaliteit te verbeteren of nieuwe features te implementeren.
09: De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair en divers team.
Je werkt constructief en actief samen in teamverband.
Je participeert actief tijdens overlegmomenten.
10: De gegradueerde deelt en vraagt kennis, ervaringen en tips om het werk van teamleden en zichzelf te verbeteren.
Je beoordeelt de samenwerking met medestudenten aan de hand van een peerreviewdocument.
11: De gegradueerde verzamelt informatie, communiceert en rapporteert efficiënt over het geleverde werk, afgestemd op het doelpubliek en gebruikmakend van het Engels vakjargon.
Je solliciteert effectief door het opstellen van een professioneel CV dat je ervaringen, vaardigheden en prestaties op een duidelijke en overtuigende manier presenteert, en een motivatiebrief die je interesse en geschiktheid voor de functie benadrukt.
12: De gegradueerde volgt relevante IT-evoluties op, identificeert de eigen ontwikkelingsnoden en verbetert continu de eigen praktijk.
Je bepaalt of een vacature bij je past door te letten op vereisten, verantwoordelijkheden en bedrijfscultuur.
Je onderscheidt verschillende sectoren binnen de IT en benoemt de specifieke vereisten en uitdagingen van elke sector.
Je bereidt je voor op het sollicitatieproces door je te verdiepen in verschillende soorten gesprekken en door je voor te bereiden op mogelijke vragen en scenario's die tijdens deze gesprekken aan bod kunnen komen.
Je oefent met code-interviews door het oplossen van programmeerproblemen en het analyseren van algoritmen en datastructuren, waarbij je je programmeervaardigheden en probleemoplossend vermogen demonstreert.
Je neemt actief deel aan netwerkenevents in de IT-sector.
Je neemt actief deel aan gastcolleges van de IT-sector.
Je reflecteert over de uitvoering van het project.

Leerinhoud

Voorbereiding op sollicitatiegesprekken in IT-sector:

 • Vacatures lezen
 • Competenties kennen
 • Sectoren onderscheiden
 • Solliciteren (CV, motivatie)
 • Sollicitatieproces (gesprek, code-interview)

Netwerken binnen de IT-sector:

 • Wat is "netwerken"
 • Hoe doe ik aan "netwerken"
 • Welke events bestaan er
 • Zelf events bijwonen

Samenwerking mbv versiebeheer:

 • Gebruik maken van branches (pull, feature branch, merge)
 • Oplossen van problemen (merge conflicts)

Werkveldsimulatie:

 • Aangereikte realistische functionele beschrijving omzetten in werkende webapplicatie
 • Werken volgens het Agile-principe
 • Gebruik maken van GIT voor versiebeheer in groep

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Vormen van groepsleren (dagtraject)48,00 uren
Werkplekleren en/of stage (dagtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)174,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht70,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op de deelevaluaties 'projectopdracht' en 'reflectieopdracht permanent tijdens de lesweken' gegeven indien de student 4 keer of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.