Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Mens en samenleving32453/3335/2425/1/60
Studiegids

Mens en samenleving

32453/3335/2425/1/60
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen) als Mens en samenleving
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Mens en samenleving
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Polak Robin
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD mens & samenleving behandelt maatschappelijke thema’s. Er wordt ingezoomd op sociologische basisbegrippen. Vanuit deze sociologische bril worden enkele maatschappelijke thema’s behandeld zoals sociale beeldvorming, armoede en polarisatie. De thema’s partnergeweld, eenzaamheid en prostitutie worden als keuze-thema ingericht.

Het OLOD mens & samenleving bereidt voor op maatschappelijke uitdagingen waar je als sociaal-cultureel werker in aanraking mee kan komen.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Studenten die in februari starten zullen dit olod volgen in semester 2 samen met studenten GMW.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 01 Je maakt ontmoetingen mogelijk en verbindt mensen in en met de samenleving.
Je legt verbanden tussen actuele maatschappelijke problemen en organisaties binnen het sociaal-cultureel werk.
Je legt verbanden tussen actuele maatschappelijke problemen en jouw rol als sociaal-cultureel werker.
OLR 03 Je herkent problemen in de samenleving en geeft signalen gericht door.
Je legt de invloed van maatschappelijke veranderingsprocessen uit op de praktijk van het sociaal-cultureel werk.
Je beschrijft de oorzaken van een maatschappelijk probleem rekening houdend met de verschillende niveaus van de samenleving.
Je herkent polarisatie aan de hand van een voorbeeld.
OLR 04 Je organiseert doelgerichte activiteiten die afgestemd zijn op een concrete nood, vraag of ambitie.
Je verduidelijkt de impact van sociale beeldvorming op ontwikkelingskansen van de doelgroep.
Je beschrijft de impact van armoede op de ontwikkelingskansen van de doelgroep.
OLR 09 Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang te leren.
Je reflecteert over je eigen maatschappelijke positie.
Je reflecteert over je eigen vooroordelen.

Leerinhoud

Binnen Mens & Samenleving komen verschillende sociologische basisbegrippen aan bod. 
Daarnaast omvat dit OLOD thema's als armoede, welzijn, actualiteit, ...

Je leert linken leggen tussen maatschappelijke thema's, de doelgroep en je rol als sociaal-cultureel werker.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer
Digitap: cursus + PPT

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00