Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Psychisch welzijn32454/3335/2425/1/94
Studiegids

Psychisch welzijn

32454/3335/2425/1/94
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen) als Psychisch welzijn en gezondheidszorg
  • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen) als Psychisch welzijn en gezondheidszorg
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Janssen Katrien
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Polak Robin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD psychisch welzijn behandelt psychische uitdagingen en de levenslooppsychologie. De nadruk wordt gelegd op de relatie die je als SCW’er opbouwt met je cliënt. Je leert psychische uitdagingen en opvoedingsuitdagingen herkennen, gepast reageren en doorverwijzen.

Het OLOD psychisch welzijn bereidt voor op psychische uitdagingen die je zal tegenkomen in het sociaal-cultureel werkveld.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Studenten die in februari starten zullen dit olod volgen in semester 2 samen met studenten GMW.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 02 Je begeleidt groepen en individuen in en naar verandering.
Je herkent de aspecten van conditionering in casussen.
OLR 03 Je herkent problemen in de samenleving en geeft signalen gericht door.
Je benoemt in een casus aan welke factoren faal – en succeservaringen kunnen worden toegeschreven.
Je formuleert een gepaste reactie op een casus met betrekking tot de omgang met mensen met bepaalde psychische uitdagingen.
OLR 04 Je organiseert doelgerichte activiteiten die afgestemd zijn op een concrete nood, vraag of ambitie.
Je zoekt uit hoe je kan omgaan met mensen met bepaalde psychische uitdagingen.
Je herkent aan de hand van een casus intrinsieke en extrinsieke motivatie.
OLR 05 Je versterkt en beweegt burgers in het opnemen van maatschappelijk relevante initiatieven.
Je reflecteert op jouw groei als professional met betrekking tot het ondersteunen van cliënten in hun ontwikkeling.
OLR 08 Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je geeft aan hoe je omgaat met dysfunctionele gedachten.
Je legt uit hoe je met een cliënt kan toewerken naar zelfgeformuleerde doelen.

Leerinhoud

In dit OLOD worden onder andere volgende thema’s behandeld:

· Model draagkracht-draaglast

· Rol van SCW’er mbt psychisch welzijn

· Biopsychosociaal model

· Opdeling geestelijke gezondheidszorg

· Counselingsmethode van Rogers

· Macht binnen een relatie

· Klassieke en operante conditionering

· ABCDE-schema, cognitieve benadering

· Attributietheorie

· Psycho-educatie

· Motivatietheorieën

· Intrinsieke, extrinsieke en autonome motivatie

· Motivationele conflicten en zelfregulering

· Psychopathologie en neurodiversiteit

· Levenslooppsychologie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

- Tijdens de lessenreeks worden PPTs en extra informatie ter beschikking gesteld op Digitap. De student maakt zelf ook notities tijdens de lessen.

- Cursus Psychisch Welzijn

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks85,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken15,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks85,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks15,00Indien geslaagd voor eerste zittijd, kan punt meegenomen worden naar tweede zittijd.