Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Identiteit SCW32466/3335/2425/1/17
Studiegids

Identiteit SCW

32466/3335/2425/1/17
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Polak Robin
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Geerts Simon
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD ‘Identiteit SCW’ behandelt de historiek, sectoren, het werkingsgebied, het beroepsprofiel en de functies van het sociaal-cultureel werk.

Het OLOD ‘Identiteit SCW’ bereidt studenten voor op professioneel handelen binnen het sociaal-cultureel werk en reflecteren over (het professioneel handelen binnen) het sociaal-cultureel werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 02 Je begeleidt groepen en individuen in en naar verandering.
Je beschrijft de basishouding van een sociaal-cultureel werker.
Je beschrijft de begeleidershouding van een sociaal-cultureel werker.
Je beschrijft de taken van de sociaal-cultureel werker.
Je beschrijft de competenties van een sociaal-cultureel werker.
OLR 03 Je herkent problemen in de samenleving en geeft signalen gericht door.
Je situeert het sociaal-cultureel werk ten opzichte van andere relevante sectoren.
Je beschrijft sociaal-cultureel werk als middenveldspeler.
Je omschrijft de historiek van het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen.
Je beschrijft de sectoren van het sociaal-cultureel werk.
Je positioneert verschillende organisaties binnen het sociaal-cultureel werk.
Je benoemt de rollen van het sociaal-cultureel werk in de samenleving.
Je omschrijft de functies van het sociaal-cultureel werk.
OLR 08 Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je gebruikt de juiste kanalen bij het zoeken naar organisaties in functie van de noden van de doelgroep.

Leerinhoud

In dit OLOD komen onder andere volgende thema’s aan bod:

  • De beknopte ontstaansgeschiedenis van het sociaal-cultureel werk.
  • De rollen, taken en functies binnen het sociaal-cultureel werk.
  • De sectoren.
  • Het beroepsprofiel: basishouding & begeleidershouding

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer
Cursus ‘Identiteit SCW’
Lesmateriaal op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges42,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00