Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Schriftelijke communicatie38129/3335/2425/1/14
Studiegids

Schriftelijke communicatie

38129/3335/2425/1/14
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hellemans India
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Kok Nathan, Polak Robin, Taverniers Jessi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Schriftelijke communicatie behandelt het schrijven en analyseren van professionele teksten, digitale en sociale media en de principes van professioneel schriftelijk communiceren.

Het OLOD Schriftelijke communicatie bereidt je voor op professioneel schriftelijk en digitaal communiceren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 06 Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je beschrijft de principes van professionele schriftelijke communicatie.
Je kiest schriftelijke communicatievormen in functie van het te bereiken doel.
Je past de belangrijkste regels toe op het gebied van zinsconstructie.
Je past de belangrijkste spellingsregels toe.
Je schrijft een tekst in functie van je activiteit.
Je schrijft een tekst in functie van je doelgroep.
Je schrijft een tekst in functie van je organisatie.
Je stelt specifieke teksten op, rekening houdend met de vorm.
Je werkt specifieke teksten uit op een inhoudelijk correcte en goed gestructureerde manier.
Je beargumenteert keuzes en beslissingen schriftelijk.
Je communiceert professioneel via digitale media.
Je gebruikt strategieƫn om een professionele tekst te analyseren.
Je creƫert een pakkend en overtuigend verhaal.
Je past de principes van professionele schriftelijke communicatie toe.

Leerinhoud

In dit OLOD komen onder andere volgende thema’s aan bod:

- De principes van professionele schriftelijke communicatie

- Schrijven van professionele teksten (spelling, grammatica, ...)

- Analyse van professionele teksten

- Digitale en sociale media

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

- Lesmateriaal op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00