Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Mondelinge communicatie38130/3335/2425/1/48
Studiegids

Mondelinge communicatie

38130/3335/2425/1/48
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hellemans India
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Kok Nathan, Polak Robin, Taverniers Jessi, Wieƫrs Lena
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Mondelinge communicatie behandelt mondelinge communicatievaardigheden binnen het sociaal-cultureel werkveld.

Het OLOD Mondelinge communicatie bereidt je voor op geven van feedback, overtuigend en assertief spreken, verbindend, respectvol en oplossingsgericht communiceren met de doelgroep.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 06 Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je communiceert mondeling doelgericht.
Je kiest mondelinge communicatievormen in functie van het te bereiken doel.
Je geeft op een professionele wijze feedback.
Je spreekt op assertieve wijze voor een groep.
Je spreekt een groep op actieve wijze toe.
Je beargumenteert mondeling keuzes en beslissingen.
Je communiceert mediawijs.
Je past de principes van professionele mondelinge communicatie toe.
Je vertelt een pakkend en overtuigend verhaal.
Je communiceert verbindend in een gesuperviseerde context.
Je communiceert respectvol in een gesuperviseerde context.

Leerinhoud

In dit OLOD komen onder andere volgende thema’s aan bod:

- Feedback geven

- Verbindend communiceren

- Mondeling beargumenteren

- Oplossingsgericht communiceren

- Media en communicatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

- Lesmateriaal op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00