Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep: Professionele oriëntering van de SCW'er38131/3335/2425/1/82
Studiegids

Leergroep: Professionele oriëntering van de SCW'er

38131/3335/2425/1/82
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Kok Nathan
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Geerts Simon, Polak Robin, Possemiers Sanne, Taverniers Jessi, Wieërs Lena
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Leergroep ‘professionele oriëntering’ behandelt reflectie, het zelfbeeld, kwaliteiten en competenties en de basishouding van de sociaal-cultureel werker. Tijdens het OLOD ga je op zoek naar een leerwerkplek en doe je ervaring op tijdens relevant vrijwilligerswerk.

Het OLOD Leergroep ‘professionele oriëntering’ bereidt je voor op werkplekleren en reflecteren doorheen de opleiding en je verdere professionele ontwikkeling.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 01 Je maakt ontmoetingen mogelijk en verbindt mensen in en met de samenleving.
Je beschrijft je eigen referentiekader.
OLR 06 Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je beargumenteert je keuze voor een leerwerkplek.
Je stelt jezelf professioneel voor in een motivatiebrief.
Je communiceert respectvol met het werkveld.
Je communiceert professioneel met het werkveld.
Je solliciteert professioneel.
OLR 08 Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je gebruikt de juiste kanalen bij het zoeken naar organisaties in functie van je professionele oriëntering.
OLR 09 Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang te leren.
Je reflecteert over je basishouding als sociaal-cultureel werker.
Je reflecteert over je waarden, normen en overtuigingen.
Je reflecteert over je kwaliteiten.
Je reflecteert over de verschillende aspecten van je zelfbeeld als sociaal-cultureel werker.
Je reflecteert over je uitdagingen.
Je reflecteert over je ervaring tijdens het vrijwilligerswerk.
Je benoemt je kwaliteiten.
Je benoemt je uitdagingen.

Leerinhoud

In dit OLOD komen volgende thema’s onder andere aan bod:

- Wie ben ik? Wat kan ik?

- Basishouding

- Werkveldverkenning vanuit ‘wie ben ik’

- Toeleiding naar werkveld

- Professionele communicatie met werkveld

- Leren reflecteren: kernkwadrant

- Werkveldbezoek bij 2e jaarsstudenten (BPA): verbreding werkveldkennis

- Vrijwilligerswerk

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer
- Lesmateriaal op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werkplekleren en/of stage4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00