Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
SCW in een superdiverse stad38143/3335/2425/1/05
Studiegids

SCW in een superdiverse stad

38143/3335/2425/1/05
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Polak Robin
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD ‘SCW in een superdiverse stad’ behandelt de gelijkenissen en verschillen tussen mensen en behandelt diversiteitskaders binnen het sociaal-cultureel werk.

Het OLOD ‘SCW in een superdiverse stad’ bereidt studenten voor op divers-sensitief handelen in het sociaal-culturele werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 01 Je maakt ontmoetingen mogelijk en verbindt mensen in en met de samenleving.
Je herkent referentiekaders.
Je beschrijft de invloed van referentiekaders op communicatie.
Je definieert kruispuntdenken.
Je beschrijft kruispuntdenken in een grootstedelijke context.
Je beschrijft verschillende diversiteitskaders binnen het sociaal-cultureel werk.
Je beschrijft je eigen identiteit vanuit het kruispuntdenken.
Je beschrijft de identiteit van de doelgroep vanuit het kruispuntdenken.
Je reflecteert over kruispuntdenken als sociaal-cultureel werker op basis van praktijkvoorbeelden.
Je motiveert hoe een sociaal-cultureel werker professioneel handelt op basis van praktijkvoorbeelden door rekening te houden met diversiteitskaders.
OLR 09 Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang te leren.
Je beschrijft je leefwereld aan de hand van diversiteitskaders.

Leerinhoud

In dit OLOD komen onder andere volgende thema’s aan bod:

- Verschillen én gelijkenissen tussen mensen.

- Mensenrechten

- Kruispuntdenken

- Interculturele communicatie: bias, vooroordelen, …

- Kaders: 14 assen, superdiversiteit, …


Verkennen van de stad om theorie te herkennen en ervaren in de praktijk.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

- Lesmateriaal op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen11,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00