Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Werken aan verandering38144/3335/2425/1/39
Studiegids

Werken aan verandering

38144/3335/2425/1/39
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Kok Nathan
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Polak Robin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD ‘Werken aan verandering’ behandelt het veranderingsgericht werken binnen het sociaal-cultureel werk.

Het OLOD ‘Werken aan verandering’ bereidt studenten voor op het herkennen en benoemen van veranderingen bij de doelgroep en het methodisch handelen in de sociaal-culturele sector.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 02 Je begeleidt groepen en individuen in en naar verandering.
Je benoemt de verschillende fasen van het agogisch proces in praktijkvoorbeelden.
Je definieert veranderingsgericht werken.
OLR 03 Je herkent problemen in de samenleving en geeft signalen gericht door.
Je benoemt weerstanden tot verandering bij de doelgroep.
Je beschrijft veranderingen in de samenleving op basis van praktijkvoorbeelden.
Je benoemt bronnen tot verandering bij de doelgroep.
OLR 04 Je organiseert doelgerichte activiteiten die afgestemd zijn op een concrete nood, vraag of ambitie.
Je formuleert een voorstel tot verandering van activiteiten op basis van een casus.
OLR 05 Je versterkt en beweegt burgers in het opnemen van maatschappelijk relevante initiatieven.
Je definieert krachtgericht werken.
Je legt uit hoe je krachtgericht werkt op basis van een casus.
Je beschrijft het empowermentparadigma.
OLR 08 Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je benoemt de principes van oplossingsgericht werken.
Je herkent de principes van oplossingsgericht werken in een casus.

Leerinhoud

In dit OLOD komen onder andere volgende thema’ aan bod:


Veranderingsgericht werken:

- Kenmerken van, bronnen en weerstanden tot verandering
- Het agogisch proces
- Krachtgericht werken
- Oplossingsgericht werken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer

Lesmateriaal op digitap

Handboek: Brinkman – Voor de verandering (optioneel – aanbevolen)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00