Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep: werken in groepen38145/3335/2425/1/73
Studiegids

Leergroep: werken in groepen

38145/3335/2425/1/73
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Kok Nathan
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Geerts Simon, Polak Robin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD ‘Leergroep werken in groepen’ behandelt samenwerking, groepsprocessen en je eigen functioneren als groepslid.

Het OLOD ‘Leergroep werken in groepen’ bereidt je voor op samenwerking in groepen en in team. Je leert hoe je zelf functioneert, reflecteert hierover en gaat in groep aan de slag.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 02 Je begeleidt groepen en individuen in en naar verandering.
Je neemt een activerende houding aan in de groep.
OLR 05 Je versterkt en beweegt burgers in het opnemen van maatschappelijk relevante initiatieven.
Je benoemt kwaliteiten van je groepsleden.
Je benoemt leerpunten van je groepsleden.
Je ondersteunt groepsgenoten in hun kwaliteiten.
Je ondersteunt groepsgenoten in hun leerpunten.
OLR 06 Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je communiceert assertief met je groepsleden.
OLR 07 Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je reflecteert over je functioneren als groepslid.
Je neemt verantwoordelijkheid op bij het uitvoeren van groepsopdrachten.
Je neemt verantwoordelijkheid op voor het bereiken van de doelstellingen in de groep.
Je toont samenwerkingsvaardigheden tijdens het werken in groepen.
Je werkt constructief samen met groepsleden.
Je draagt als lid van een groep bij aan een veilige leeromgeving.
Je draagt als lid van een groep bij aan een positief groepsklimaat.
Je stimuleert andere deelnemers van een groep tot actieve deelname.
Je toont persoonlijk leiderschap.
OLR 08 Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je luistert naar anderen.
Je gaat op zoek naar idee├źn om tot oplossingen te komen.
OLR 09 Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang te leren.
Je stelt je eigen handelen in vraag.
Je probeert nieuwe dingen.

Leerinhoud

In dit OLOD komen onder andere volgende thema’s aan bod:

- Hoe maak ik verbinding in groepen?

- Hoe versterk ik groepen?

- Wie ben ik in een groep?

- Hoe functioneer ik in een groep?

- Samenwerkingsvaardigheden

- Toepassing ‘werken in groepen’ (sem 1)

- Reflectie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

- Lesmateriaal op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Vormen van groepsleren26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)80,00