Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Organiseren38146/3335/2425/1/10
Studiegids

Organiseren

38146/3335/2425/1/10
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Svensson Sven
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Polak Robin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD ‘Organiseren’ behandelt het plan- en projectmatig werken en besluitvormingstechnieken. Het OLOD besteedt aandacht aan alles wat nodig is om te leren organiseren in het sociaal-cultureel werkveld.

Het OLOD ‘Organiseren’ bereidt je voor op projectmatig werken en het organiseren van activiteiten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 04 Je organiseert doelgerichte activiteiten die afgestemd zijn op een concrete nood, vraag of ambitie.
Je stelt een draaiboek op voor de activiteit die je organiseert.
Je formuleert doelstellingen voor activiteiten met de doelgroep.
Je formuleert realistische doelstellingen.
Je formuleert meetbare doelstellingen.
Je maakt een realistische planning op voor de activiteiten.
Je hanteert besluitvormingstechnieken in een gesuperviseerde context.
Je stelt activiteiten voor op basis van een praktijkvoorbeeld.
Je past professionele vergadertechnieken toe in een gesuperviseerde context.
OLR 07 Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je treedt actief en zelfstandig op tijdens formele en informele overlegmomenten in een gesuperviseerde context.

Leerinhoud

In dit OLOD komen onder andere volgende thema’s aan bod:

- De verschillende stappen van projectmatig werken

- De voorbereiding, ontwikkeling, uitwerking en evaluatie van een project en/ of activiteit.

- Vergaderen

- Doelstellingen

- Besluitvormingstechnieken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

- Lesmateriaal op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00