Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Werken met groepen38147/3335/2425/1/44
Studiegids

Werken met groepen

38147/3335/2425/1/44
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Geerts Simon
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Janssen Katrien, Polak Robin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 168,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 50,00

Korte omschrijving

Dit OLOD behandelt de eigen begeleidershouding passend bij situatie en doelgroep. Je krijgt werkvormen en methoden aangereikt en doet hier ervaring in op. Je leert jezelf als begeleider van groepen kennen. De groepsgerichte oefeningen en opdrachten zijn een leerkans. Het is mogelijk dat je voor dit OLOD een beperkt bedrag zal moeten uitgeven om deel te nemen aan activiteiten in het werkveld. Indien dit een moeilijkheid vormt, neem je rechtstreeks contact op met het Student Center of spreek je de lector om je door te verwijzen. 

Dit OLOD bereidt studenten voor op het begeleiden van groepen. Het is een voorbereiding op het OLOD “Leergroep Werken met groepen”.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 02 Je begeleidt groepen en individuen in en naar verandering.
Je bespreekt de meerwaarde van methodisch handelen ifv het begeleiden van groepen.
Je benoemt in een casus de sterktes en uitdagingen van de doelgroep.
Je stemt je begeleidersstijl in een casus af op de noden van de doelgroep.
Je beïnvloedt groepsprocessen in een gesuperviseerde context.
Je stimuleert samenwerking in een groep.
Je benoemt de meerwaarde van je begeleidershouding in een bepaalde situatie.
Je past methodes van conflicthantering toe in een casus.
Je benoemt methoden in het sociaal-cultureel werk.
Je handelt methodisch met groepen.
Je herkent situationele factoren in een casus.
Je benoemt welke begeleidersschapsstijl past bij situationele factoren in een casus.
Je herkent een conflict in een groep.
Je reflecteert op het eigen functioneren als begeleider in en van een groep.
Je motiveert je keuze voor bepaalde methodes om tot verandering te komen in een casus.
Je bespreekt je handelen als begeleider vanuit de groepsdynamica.  
Je bespreekt hoe je professioneel kan reageren op deelnemers die stress ervaren.  
Je bespreekt wat een veilige leeromgeving betekent binnen een sociaal-culturele activiteit. 
OLR 04 Je organiseert doelgerichte activiteiten die afgestemd zijn op een concrete nood, vraag of ambitie.
Je past verschillende werkvormen toe bij het begeleiden van een activiteit.
Je hanteert een registratiesysteem bij het opstellen van werkvormen.
Je zoekt werkvormen op via verschillende media.
Je kiest werkvormen in functie van de te bereiken doelstellingen.
OLR 06 Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je bespreekt hoe je de communicatie in een groep kan beïnvloeden.
OLR 07 Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je verantwoordt de keuze voor bepaalde werkvormen.
OLR 08 Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je beschrijft diverse werkvormen bij het begeleiden van de doelgroep.
Je benoemt diverse werkvormen in functie van het begeleiden van de doelgroep.

Leerinhoud

In dit OLOD komen onder andere volgende thema’s aan bod:

- Procesbegeleiding en procesgevoeligheid

- Product, proces, procedure

- Methoden om te werken met groepen

- (Bege)leiderschap,

- Situationeel begeleiden

- Conflicthantering

- Omgaan met verbale agressie

- Waarderend communiceren met groepenStudiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

- Tijdens de lessenreeks worden PPTs en hand-outs ter beschikking gesteld op Digitap. De student maakt zelf ook notities tijdens de lessen.

- Ten zeerste aanbevolen: Remmerswaal, J.L.M., & Tils, J. (2018). Handboek groepsdynamica. Boom Lemma.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken10,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks10,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00