Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep: werken met groepen38149/3335/2425/1/15
Studiegids

Leergroep: werken met groepen

38149/3335/2425/1/15
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Kok Nathan
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Geerts Simon, Polak Robin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Werken met groepen OF geslaagd voor Samenwerkingsvaardigheden EN geslaagd voor Groepsdynamica.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD ‘Leergroep werken met groepen’ behandelt de professionele begeleiding van groepen binnen het sociaal-cultureel werk. Je leert een groep analyseren en op basis daarvan keuzes maken in de begeleiding.

Het OLOD ‘Leergroep werken met groepen’ bereidt je voor op het kracht- en veranderingsgericht begeleiden van groepen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 02 Je begeleidt groepen en individuen in en naar verandering.
Je handelt vanuit de eigenheid van de doelgroep.
Je motiveert de doelgroep voor het voorgestelde veranderingsproces.
Je handelt veranderingsgericht met groepen.
Je begeleidt groepsdynamische processen.
Je stimuleert positieve groepsdynamische processen.
Je intervenieert professioneel bij negatieve groepsdynamische processen.
Je bewaakt de veiligheid binnen de groep tijdens een begeleiding.
Je handelt methodisch in een gesuperviseerde context.
Je organiseert activiteiten rekening houdend met de leefwereld van de doelgroep.
Je benoemt noden van individuen vanuit groepsgerichte activiteiten.
Je begeleidt de activiteit op basis van een analyse van de situationele factoren.
Je geeft inzicht in het belang van de doelstellingen tijdens het uitvoeren van de activiteit.
Je werkt krachtgericht met een groep.
Je reageert professioneel op een conflict in een groep.
OLR 04 Je organiseert doelgerichte activiteiten die afgestemd zijn op een concrete nood, vraag of ambitie.
Je organiseert een activiteit op basis van de noden van de doelgroep.
Je identificeert de noden van de doelgroep.
OLR 05 Je versterkt en beweegt burgers in het opnemen van maatschappelijk relevante initiatieven.
Je werkt krachtgericht in groep.
Je benoemt krachten van individuen vanuit groepsgerichte activiteiten.
OLR 07 Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je toont samenwerkingsvaardigheden tijdens het ontwerpen van activiteiten.
Je toont samenwerkingsvaardigheden tijdens het uitvoeren van activiteiten.
OLR 08 Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je gebruikt diverse werkvormen bij het begeleiden van de doelgroep in een gesuperviseerde context.
Je hanteert een creatieve aanpak bij het ontwerpen van een activiteit voor de doelgroep.
Je past de principes van oplossingsgericht werken toe in een gesuperviseerde context.
OLR 09 Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang te leren.
Je reflecteert over je begeleidershouding tijdens de georganiseerde activiteit.
Je reflecteert over de verhouding tussen de doelgroep en de begeleiders.
Je reflecteert over de samenwerking van de groep.

Leerinhoud

In dit OLOD komen onder andere volgende thema’s aan bod:

- De begeleidershouding tijdens groepsactiviteiten

- Samenwerkingsvaardigheden

- Krachtgericht en waarderend werken.

- Talenten en noden in een groep.

- Inhoudelijke en procesmatige keuzes maken

- Toepassing ‘Werken met groepen’ (sem 2)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

- Lesmateriaal op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Vormen van groepsleren22,00 uren
Werkplekleren en/of stage12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context20,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00