Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Divers-sensitief handelen en communiceren38150/3335/2425/1/49
Studiegids

Divers-sensitief handelen en communiceren

38150/3335/2425/1/49
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Polak Robin
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Mondelinge communicatie OF geslaagd voor Mondelinge communicatie OF geslaagd voor Communicatieve vaardigheden.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD 'Diverssensitief communiceren en handelen' behandelt principes en thema's binnen het diverssensitief handelen.

Het OLOD 'Diverssensitief communiceren en handelen' bereidt studenten voor op diverssensitief handelen in de eigen omgeving, op de leerwerkplek en in de sociaal-culturele sector.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 03 Je herkent problemen in de samenleving en geeft signalen gericht door.
Je beschrijft maatschappelijke uitsluitingsmechanismen op basis van een praktijkvoorbeeld.
Je beschrijft superdiversiteit in de samenleving op basis van een praktijkvoorbeeld.
Je handelt divers-sensitief in een gesuperviseerde context.
Je handelt divers-sensitief in een gesuperviseerde context.
Je bespreekt divers-sensitieve praktijkvoorbeelden.
Je communiceert divers-sensitief in een gesuperviseerde context.
OLR 09 Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang te leren.
Je reflecteert over je divers-sensitief handelen.

Leerinhoud

Divers-sensitief communiceren: aandacht voor gelijkenissen en verschillen. 
In gesprek gaan met elkaar over maatschappelijke thema's met aandacht voor het eigen referentiekader en dat van de ander. 

Het OLOD bouwt voort op de kaders die in vorige semesters werden aangereikt. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

- Reader

- Powerpoints en lesmateriaal op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00