Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Actuele tendensen38151/3335/2425/1/83
Studiegids

Actuele tendensen

38151/3335/2425/1/83
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Clauw Jo
Andere co-titularis(sen): Janssen Katrien, Polak Robin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD 'Actuele tendensen' behandelt de actualiteit en de link met het sociaal-culturele werkveld.

Het OLOD 'Actuele tendensen' bereidt studenten voor op kritisch kijken naar en omgaan met (actuele) samenlevingsthema’s.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 03 Je herkent problemen in de samenleving en geeft signalen gericht door.
Je linkt sociaal culturele organisaties aan actuele maatschappelijke tendensen.
Je beschrijft actuele tendensen binnen het sociaal-cultureel werk.
Je beschrijft hoe organisaties inspelen op actuele maatschappelijke tendensen.
Je stelt kritische vragen bij het handelen van organisaties ten gevolge van maatschappelijke gebeurtenissen.
Je reflecteert op actuele tendensen binnen het sociaal-cultureel werk.
Je reflecteert op de politiserende functie van sociaal-cultureel werk.
OLR 08 Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je bespreekt actuele tendensen in het sociaal-cultureel werk.

Leerinhoud

Actualiteit

Samenlevingsthema’s in Antwerpse en bredere context

De betekenis en meerwaarde van GSCW binnen maatschappelijke tendensen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

- Reader

- Ppt verspreid tijdens de lessen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00