Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Sociaal-culturele werkveldverdieping38152/3335/2425/1/20
Studiegids

Sociaal-culturele werkveldverdieping

38152/3335/2425/1/20
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Geerts Simon
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Polak Robin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 30,00

Korte omschrijving

Het OLOD 'Sociaal-culturele werkveldverdieping' behandelt de verschillende (deel)werkingen en methoden binnen het sociaal-cultureel werk. Het is mogelijk dat je voor dit OLOD een beperkt bedrag zal moeten uitgeven om deel te nemen aan activiteiten in het werkveld. Indien dit een moeilijkheid vormt, neem je rechtstreeks contact op met het Student Center of spreek je de lector aan om je door te verwijzen.

Het OLOD 'Sociaal-culturele werkveldverdieping' bereidt studenten voor op de brede waaier aan organisaties en sectoren in het werkveld. Het OLOD bereidt hen voor op een doordachte keuze in functie van het eigen professioneel functioneren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 01 Je maakt ontmoetingen mogelijk en verbindt mensen in en met de samenleving.
Je karakteriseert de deelsectoren van het sociaal-cultureel werk.
Je vergelijkt de werking van organisaties in het sociaal-cultureel werkveld.
OLR 02 Je begeleidt groepen en individuen in en naar verandering.
Je verklaart de methoden van organisaties in het sociaal-cultureel werkveld.
Je legt de methoden van organisaties in het sociaal-cultureel werkveld uit.

Leerinhoud

- Sectoren en deelsectoren leren kennen

- Verbreding (1) + verdieping (2) van kennis werkveld

- Methoden verschillende organisatie door middel van methoden verschillende organisaties

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00