Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Beroepspraktijk B32773/3335/2425/1/76
Studiegids

Beroepspraktijk B

32773/3335/2425/1/76
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Titularis: Possemiers Sanne
Andere co-titularis(sen): Alci Arzu, Clauw Jo, Geerts Simon, Janssen Katrien, Kok Nathan, Polak Robin, Van Houtven Sarina, Wieƫrs Lena, Yildizli Kezi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Praktijkverkenning OF geslaagd voor Praktijkverkenning (7 ECTS) EN (eerder ingeschreven voor Beroepspraktijk A OF simultaan te volgen met Beroepspraktijk A).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 420,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Beroepspraktijk behandelt gesuperviseerd werkplekleren.
Het OLOD Beroepspraktijk bereidt voor op het professioneel functioneren in een beroepspraktijkorganisatie binnen de sector.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 01 Je maakt ontmoetingen mogelijk en verbindt mensen in en met de samenleving.
Je motiveert de doelgroep tot verbinding en ontmoeting.
Je begeleidt de doelgroep in verbinden en ontmoeten.
Je werkt drempelverlagend met de doelgroep.
OLR 02 Je begeleidt groepen en individuen in en naar verandering.
Je begeleidt interactieprocessen van de doelgroep.
Je ondersteunt veranderingsprocessen bij de doelgroep
Je begeleidt met focus op de sterktes van de doelgroep.
Je stemt je begeleidersstijl af op de noden van de doelgroep.
Je gaat professioneel om met noden van individuen tijdens het begeleiden van een groep.
Je gaat professioneel om met krachten van individuen tijdens het begeleiden van een groep.
OLR 03 Je herkent problemen in de samenleving en geeft signalen gericht door.
Je begeleidt divers-sensitief.
Je bespreekt binnen jouw organisatie, signalen die je opmerkt bij je doelgroep
OLR 04 Je organiseert doelgerichte activiteiten die afgestemd zijn op een concrete nood, vraag of ambitie.
Je organiseert individueel activiteiten voor de doelgroep.
OLR 05 Je versterkt en beweegt burgers in het opnemen van maatschappelijk relevante initiatieven.
Je activeert de doelgroep.
Je motiveert de doelgroep tot het opnemen van maatschappelijk relevante initiatieven.
Je enthousiasmeert de doelgroep bij het opnemen van maatschappelijk relevante initiatieven.
Je werkt waarderend met de doelgroep.
OLR 06 Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je communiceert mondeling op een doelgerichte manier met alle betrokken actoren.
Je communiceert schriftelijk op een doelgerichte manier met alle betrokken actoren.
Je communiceert professioneel in functie van doelgroep.
Je communiceert professioneel in functie van de doelstellingen.
OLR 07 Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je werkt constructief samen in team.
Je werkt constructief samen met partnerorganisaties.
Je handelt empathisch met alle betrokken actoren.
Je werkt krachtgericht in samenwerking met collega's.
OLR 08 Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je handelt zelfstandig als sociaal-cultureel werker.
Je handelt oplossingsgericht als sociaal-cultureel werker.
Je zet problemen om in kansen.
OLR 09 Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang te leren.
Je formuleert persoonlijke leerdoelen op basis van reflectie en feedback.
Je bewaakt je grenzen.
Je zet leerdoelen om in acties.
Je stelt prioriteiten in je werkplanning.
Je benoemt je persoonlijke groei.
Je reflecteert over je persoonlijke groei als sociaal-cultureel werker.
Je reflecteert over je zelfstandig functioneren op de leerwerkplek.
Je evalueert je eigen kwaliteiten en werkpunten.
Je stimuleert medestudenten tot reflectie over hun leervragen.
Je optimaliseert je professionele houding tijdens leerwerkplekbegeleiding.
Je optimaliseert je eigen handelen op basis van feedback tijdens de werkplekbegeleiding.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel vindt het werkplekleren plaats.
Het accent ligt op het professioneel functioneren binnen het sociaal-cultureel werkveld en de beroepsspecifieke competenties.
Het eindpunt is functioneren als volwaardig gegradueerde in het sociaal-cultureel werkveld.
De student neemt actief deel aan de werking van de praktijkorganisatie en functioneert tegen het einde van de periode zelfstandig binnen het team.
De student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces.
De student reflecteert kritisch tijdens individuele gesprekken en samen met medestudenten tijdens groepsgesprekken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

- Info- en opdrachtenbundel Beroepspraktijk B

- Infogids Beroepspraktijk B

- Reglement werkplekleren GSCW

- Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld (Digitap Werkplekleren GSW)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werkplekleren en/of stage300,00 uren
Werktijd buiten de contacturen110,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context70,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00