Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep: werken als unieke SCW'er38154/3335/2425/1/88
Studiegids

Leergroep: werken als unieke SCW'er

38154/3335/2425/1/88
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Possemiers Sanne
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Kok Nathan, Polak Robin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD ‘Werken als unieke SCW’er behandelt de eigenheid van elk project en elke sociaal-cultureel werker binnen het projectwerk. Je gaat projectmatig aan de slag in het sociaal-culturele werkveld.

Het OLOD ‘Werken als unieke SCW’er bereidt je voor op professioneel begeleiden en projectmatig werken in het sociaal cultureel werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 02 Je begeleidt groepen en individuen in en naar verandering.
Je moedigt model-leren aan tijdens het begeleiden van een activiteit.
Je zorgt voor duidelijkheid tijdens het begeleiden van een activiteit.
Je handelt assertief tijdens het begeleiden van een activiteit.
OLR 04 Je organiseert doelgerichte activiteiten die afgestemd zijn op een concrete nood, vraag of ambitie.
Je realiseert een samenwerkingsverband voor het uitwerken van activiteiten voor de doelgroep.
Je werkt een sociaal-cultureel project methodisch uit.
Je past je activiteit aan op basis van het proces van de doelgroep.
Je evalueert het proces van de georganiseerde activiteit.
Je realiseert de doelstellingen van de vooropgestelde activiteit tijdens de uitvoering van de activiteit.
OLR 05 Je versterkt en beweegt burgers in het opnemen van maatschappelijk relevante initiatieven.
Je handelt krachtgericht binnen een sociaal-cultureel project.
OLR 07 Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je werkt op een doelgerichte manier samen met aandacht voor het proces van de doelgroep.
Je evalueert samen met betrokken partners de activiteiten voor de doelgroep.
Je organiseert in groep activiteiten voor de doelgroep.
OLR 08 Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je gebruikt diverse werkvormen bij het begeleiden van de doelgroep.
Je hanteert creativiteit als kracht om oplossingsgericht te werken.
Je handelt zelfstandig binnen een sociaal-cultureel project.
Je handelt oplossingsgericht binnen een sociaal-cultureel project.
OLR 09 Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang te leren.
Je implementeert de basishouding in je handelen als sociaal-cultureel werker.
Je reflecteert over je handelen als sociaal-cultureel werker.

Leerinhoud

In dit OLOD komen onder andere volgende thema’s aan bod:

- Projectmatig werken

- Rol- en taakverdeling binnen groepen

- Projectfiches en/of plan van aanpak

- Product- en procesevaluatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

- Opdrachtenbundel

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Vormen van groepsleren20,00 uren
Werkplekleren en/of stage20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context50,00
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken10,00