Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Uitdagingen als begeleider38155/3335/2425/1/25
Studiegids

Uitdagingen als begeleider

38155/3335/2425/1/25
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Kok Nathan
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Polak Robin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD 'Uitdagingen als begeleider' behandelt de uitdagingen die kunnen voorkomen tijdens het werken in en met groepen. Het behandelt thema’s als weerstand, afstand en nabijheid en intervisie.

Het OLOD 'Uitdagingen als begeleider' bereidt studenten voor het krachtgericht begeleiden van groepen. De studenten gaan thematisch aan de slag in kleine groepen om hun handelingskader als begeleider te versterken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 02 Je begeleidt groepen en individuen in en naar verandering.
Je integreert jouw uitdagingen als begeleider in een gesuperviseerde context.
Je benoemt mogelijke uitdagingen van een begeleider in de sociaal-culturele context.
Je benoemt jouw uitdagingen als begeleider.
OLR 09 Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang te leren.
Je reflecteert over jouw uitdagingen als begeleider.

Leerinhoud

In dit OLOD komen onder andere volgende thema’s aan bod:

- Uitdagingen die studenten tijdens hun ervaringen al begeleider tegenkomen

- Weerstand

- Afstand en nabijheid, grenzen bewaken

- Onverwacht bijsturen

- Deelnemers die zwijgen, die de groep overnemen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00