Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
SCW & beleid38156/3335/2425/1/59
Studiegids

SCW & beleid

38156/3335/2425/1/59
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Svensson Sven
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Polak Robin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD 'Sociaal-cultureel werk en beleid' behandelt brede thema’s als sociaal-cultureel beleid, democratische samenleving, financieringsmogelijkheden, decreten en vzw-wetgeving. Deze thema’s zijn steeds toegepast op de dagelijkse praktijk van sociaal-cultureel werkers.

Het OLOD 'Sociaal-cultureel werk en beleid' bereidt je voor op de beleidsstructuren en het gebruik van subsidiekanalen in functie van hun dagelijkste praktijk in het sociaal-cultureel werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 01 Je maakt ontmoetingen mogelijk en verbindt mensen in en met de samenleving.
Je gebruikt de juiste kanalen bij het zoeken naar subsidiemogelijkheden.
OLR 05 Je versterkt en beweegt burgers in het opnemen van maatschappelijk relevante initiatieven.
Je bespreekt verschillende financieringsmogelijkheden binnen het sociaal-culturele werkveld.
Je analyseert een decreet van het CJSM.
Je gebruikt financieringsmogelijkheden in het sociaal-cultureel werkveld in een casus.
OLR 06 Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je bespreekt de basisprincipes van de democratische samenleving.
Je verklaart juridische termen binnen je eigen sociaal-culturele praktijk.

Leerinhoud

In dit OLOD komen onder andere volgende thema’s aan bod:

- Het beleid van het sociaal-cultureel werkveld

- Jargon en begrippenkader

- Analyse van decreet CJSM

- Financieringsmogelijkheden binnen het sociaal-cultureel werkveld.

- Politieke thema’s en actuele tendensen

- VZW-wetgeving

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00