Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Hedendaagse (SCW)-vraagstukken38157/3335/2425/1/93
Studiegids

Hedendaagse (SCW)-vraagstukken

38157/3335/2425/1/93
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Janssen Katrien
Andere co-titularis(sen): Clauw Jo, Polak Robin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD 'Hedendaagse SCW-vraagstukken' behandelt ethische vraagstukken waar studenten in het werkveld mee geconfronteerd (kunnen) worden. Het behandelt de waarden en normen binnen de sector en de professionele manier om te handelen en te beslissen binnen deze vraagstukken.

Het OLOD 'Hedendaagse SCW-vraagstukken' bereidt studenten voor op professioneel handelen en beslissen in ethisch beladen situaties, het toepassen van een deontologische code en het omgaan met intrapersoonlijke conflicten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 08 Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je benoemt de waarden die van toepassing zijn in een ethisch vraagstuk.
Je benoemt het verschil tussen waarden en normen.
Je benoemt belangrijke waarden in het hedendaags sociaal-cultureel werk.
Je benoemt intrapersoonlijke conflicten.
Je lijst de belangen van de betrokken partijen op in een ethisch vraagstuk.
De student motiveert hoe een sociaal-cultureel werker professioneel handelt in aangegeven casussen door rekening te houden met belangrijke ethische principes en praktische consequenties.
Je maakt je redenering rond een intrapersoonlijk conflict zichtbaar.
Je beargumenteert je redenering rond een intrapersoonlijk conflict.
Je gebruikt een deontologische code van de sociaal-culturele werker in een casus.

Leerinhoud

Waarden, normen en regels

De deontologische code van het sociaal-cultureel werk

Omgaan met intrapersoonlijke conflicten

Ethische vraagstukken in het sociaal-cultureel werk.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

- Reader

- Powerpoint en lesmateriaal op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00