Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Praktijkverkenning32457/3335/2425/1/02
Studiegids

Praktijkverkenning

32457/3335/2425/1/02
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Graduaat sociaal-cultureel werk, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Possemiers Sanne
Andere co-titularis(sen): Alci Arzu, Clauw Jo, Geerts Simon, Janssen Katrien, Kok Nathan, Polak Robin, Wieërs Lena, Yildizli Kezi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 252,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Praktijkverkenning behandelt gesuperviseerd werkplekleren.
Het OLOD Praktijkverkenning bereidt voor op het professioneel functioneren in een beroepspraktijkorganisatie binnen de sector.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR 01 Je maakt ontmoetingen mogelijk en verbindt mensen in en met de samenleving.
Je handelt empatisch in contact met de doelgroep.
OLR 02 Je begeleidt groepen en individuen in en naar verandering.
Je neemt een voorbeeldfunctie op tegenover de doelgroep.
Je bevraagt de noden van de doelgroep in een gesuperviseerde context.
OLR 03 Je herkent problemen in de samenleving en geeft signalen gericht door.
Je handelt vanuit de waarden en normen van het beroep.
OLR 06 Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling doelgericht en op maat, met aandacht voor de diversiteit in het werkveld.
Je communiceert empathisch op de werkplek.
Je communiceert empathisch tijdens de werkplekbegeleiding.
Je luistert actief tijdens leermomenten in de werkplekbegeleiding.
Je bevraagt anderen tijdens leermomenten in de werkplekbegeleiding.
OLR 07 Je werkt met collega's en externe partners constructief samen rond een concrete taak of vraag.
Je formuleert relevante tips aangaande leervragen van medestudenten.
Je komt je afspraken na.
OLR 08 Je handelt oplossingsgericht ten aanzien van problemen die zich stellen.
Je luistert actief op de leerwerkplek.
Je bevraagt anderen.
OLR 09 Je plant en organiseert je eigen werk, bekijkt het kritisch-constructief en bent bereid om levenslang te leren.
Je vraagt feedback.
Je gaat constructief aan de slag met feedback.
Je handelt volgens de afspraken van de leerwerkplek.
Je zet je actief in op de leerwerkplek.
Je toont engagement op de leerwerkplek.
Je bespreekt je functioneren op de leerwerkplek.
Je reflecteert over je beroepsethisch handelen.
Je reflecteert over je eigen handelen op de leerwerkplek.
Je formuleert leerdoelen voor de volgende periode werkplekleren.
Je benoemt de eigen kwaliteiten en werkpunten gedurende werkplekbegeleiding.
Je bespreekt of de leerwerkplek aansluit bij de eigen mogelijkheden.
Je bespreekt je eigen functioneren in de werkplekbegeleiding.
Je beschrijft de werking van de leerwerkplek.
Je plaatst de leerwerkplek binnen de sociaal-culturele sector.
Je stelt vragen bij nieuwe situaties.
Je benoemt volgens welke methoden de leerwerkplek handelt.
Je gaat constructief om met feedback tijdens de werkplekbegeleiding.
Je vraagt feedback tijdens leermomenten in de werkplekbegeleiding.

Leerinhoud

Praktijkverkenning in het werkveld (180 uren)

- Ontwikkelen van een professionele basishouding

- Observeren en ervaren van de beroepspraktijk vanuit een goede basishouding

- Persoonlijke en concrete leerdoelen en actiepunten formuleren voor de leerwerkplek van Beroepspraktijk A

- Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces

- Reflectie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer

- Info- en opdrachtenbundel Praktijkverkenning

- Infogids Praktijkverkenning

- Reglement werkplekleren GSCW

- Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld (Digitap Werkplekleren GSW)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werkplekleren en/of stage180,00 uren
Werktijd buiten de contacturen62,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context50,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00