Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Accordeon 465/3357/2425/1/52
Studiegids

Accordeon 4

65/3357/2425/1/52
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Mariën Ludo
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Accordeon 3.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student kan representatief examenrepertoire of werken van een zelfde niveau uitvoeren en toont een persoonlijke visie op repertoire met het oog op de masterproef
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student past een gevorderde stijlkennis toe bij de uitvoering van het repertoire en maakt hierin heldere, persoonlijke keuzes
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student toont een gevorderde beheersing van de muzikale paramaters in een stilistisch verantwoorde en creatieve interpretatie
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student neemt het publiek mee in zijn verhaal en straalt zelfvertrouwen uit op het podium
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student is zelfstandig oplossingsgericht bij (technische) problemen of uitdagingen
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student implementeert in zijn eigen uitvoeringspraxis de gevorderde kennis uit de verschillende vakgebieden van het opleidingsprogramma en uit externe bronnen. (> persoonlijk inzicht tonen bij actieplan of portfolio)
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding
De student beheerst de vaktechnische elementen, in functie van articulatie en klankvorming
2.5 De student is op de hoogte van de technische en technologische ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.
De student is vertrouwd met de actuele technische en technologische ontwikkelingen met betrekking tot het instrument en de uitvoeringspraktijk
3.3         De student positioneert zich binnen een interculturele en internationale context.
De student kan zich oriënteren binnen een interculturele en internationale context
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student kan kennis van cultuur-historische context toepassen bij de uitvoeringspraktijk
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student stelt kritische vragen bij de uitvoeringspraktijk
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student past verworven kennis uit de verschillende vakgebieden toe bij zelfreflectie aangaande de uitvoeringspraktijk

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Het jaarprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

* individuele lessen
* klassikale lessen (hier werken we met alle studenten werken samen rond een thema. Deze lessen hebben voornamelijk met een technische inhoud.)
* weekstage (tijdens de projectweek (medio maart) doen we een buitenschoolse weekstage waar dag in dag uit voornamelijk in groep gewerkt/gestudeerd wordt rond kamermuziek, samenspel, hoe studeren, technische hoofdzaken, …)
* buitenschoolse concerten (minimum 5 per academiejaar. Deze hebben veelal plaats in diverse muziekacademies in Vlaanderen. Tijdens deze concerten is er ruimte voor solowerk, kamermuziek & ensemble.)
* masterclass (deze worden gegeven door accordeonisten (buitenlandse) met internationale faam)
* concertbezoek
* collectieve momenten: jaarlijks bezoek muziekuitgeverijen met specialisatie accordeon, workshops met inhouden die aanverwant zijn voor ons instrument, bezoek musea, …

* Toonladders (Gr. Ttl. – Kl. Harm. Ttl. alle toonaarden)
* J.S. Bach: Prelude & Fuga´s (Wohltemperierte Klavier I & II) / Sonates Domenico Scarlatti / Barok- & Klassieke composities.
* Uitbouw van het traditionele repertoire naargelang de voorkeur van elke student. Dit kan zijn de Russische school, de Scandinavische school, de Westeuropese authentieke muziek voor accordeon.
* Verdere aandacht voor articulatie & touché (vinger-, balgarticulatie) in zijn meest gedetailleerde vorm.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied

* Anthology of compositions, 1 t.e.m. 10
* www.accordions.com
* Maandblad Intermusik Schmülling
* Kwartaalblad Klank (NL)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Vormen van groepsleren30,00 uren
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen570,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00