Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Basso Continuo 45015/3357/2425/1/57
Studiegids

Basso Continuo 4

5015/3357/2425/1/57
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Klavecimbel binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Klavecimbel (optie podium) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Klavecimbel (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Agsteribbe Frank, Bernolet Korneel, Demeyere Ewald
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Basso Continuo 3.

Onderwijsorganisatie (tekst)

* Individuele lessen zonder en met melodie-instrument(en)
* Occasionele groepslessen
* Optredens

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student maakt volledig zelfstandig een examenprogramma van 30 minuten waarbij hij zelf de medespeler(s) voorziet.
3.2 De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student gaat interactie aan met andere musici bij de repetitie en uitvoering
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student kan kennis uit historische bronnen en traktaten praktische toepassen om tot een historisch geïnformeerde uitvoering te komen.

Leerinhoud

Lees het vademecum Toetsinstrumenten
* Beheersing van basso continuo-technieken (functie van basso continuo, akkoordverbindingen en -posities, cijferlezen, sleutelkennis, facsimile-spel…)
* Praktische stijlstudie van het volledige repertoire
* Praktische toepassing van de kennis uit historische bronnen en traktaten om tot een historisch geïnformeerde uitvoering te komen. Dit vormt de student tot een zelfstandige musicus.
* Interactie met andere musici

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De lessen Basso Continuo gaan door in het prachtige museum Vleeshuis en worden gegeven op het magistrale originele klavecimbel van Ioannes Daniel Dulcken uit 1747. Hiernaast bezit het conservatorium nog twee mooie klavecimbels, één van Michael Johnson (naar Goermans) en één van Jan Boon (naar een anoniem Italiaans instrument van rond 1750)

Als partituur dient – indien voorhanden – het handschrift, eerste druk of een ‘Urtext’ te worden gebruikt Historische traktaten en bronnen
Secondaire literatuur
Gespecialiseerde tijdschriften (Early Music, Bach-Jahrbuch, Journal of Musicology,…)
Artikels op het internet
Opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00