Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Kamermuziek 5288/3357/2425/1/68
Studiegids

Kamermuziek 5

288/3357/2425/1/68
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) (masterproef accordeon) binnen Instrument / Zang
  • Accordeon (optie podium) (masterproef creatief eindproject accordeon) binnen Instrument / Zang
  • Gitaar (optie podium) (masterproef creatief eindproject gitaar) binnen Instrument / Zang
  • Gitaar (optie podium) (masterproef gitaar) binnen Instrument / Zang
  • Klavecimbel (optie podium) (masterproef creatief eindproject klavecimbel) binnen Instrument / Zang
  • Klavecimbel (optie podium) (masterproef klavecimbel) binnen Instrument / Zang
  • Orgel (optie podium) (masterproef creatief eindproject orgel) binnen Instrument / Zang
  • Orgel (optie podium) (masterproef orgel) binnen Instrument / Zang
  • Orkestinstrument (optie podium (masterproef creatief eindproject orkestinstrument) binnen Instrument / Zang
  • Orkestinstrument (optie podium) (masterproef orkestinstrument) binnen Instrument / Zang
  • Piano (optie solo) (masterproef creatief eindproject piano) binnen Instrument / Zang
  • Piano (optie solo) (masterproef piano) binnen Instrument / Zang
  • Pianoforte (optie podium) (masterproef creatief eindproject pianoforte) binnen Instrument / Zang
  • Pianoforte (optie podium) (masterproef pianoforte) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) (masterproef accordeon) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Accordeon (optie podium) (masterproef creatief eindproject accordeon) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Gitaar (optie podium) (masterproef creatief eindproject gitaar) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Gitaar (optie podium) (masterproef gitaar) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Klavecimbel (optie podium) (masterproef creatief eindproject klavecimbel) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Klavecimbel (optie podium) (masterproef klavecimbel) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Orgel (optie podium) (masterproef creatief eindproject orgel) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Orgel (optie podium) (masterproef orgel) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Orkestinstrument (optie podium (masterproef creatief eindproject orkestinstrument) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Orkestinstrument (optie podium) (masterproef orkestinstrument) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Piano (optie solo) (masterproef creatief eindproject piano) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Piano (optie solo) (masterproef piano) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Pianoforte (optie podium) (masterproef creatief eindproject pianoforte) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Pianoforte (optie podium) (masterproef pianoforte) binnen Instrumental/Vocal Studies
In andere opleidingen:
 • Master in de muziek als Kamermuziek 5 (6 sp)
 • Master in de muziek als Kamermuziek 5 (kamermuziek en begeleiding)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Agsteribbe Frank, Albert Ludwig, Bernolet Korneel, Couck Nico, Danel Guy, De Neve Guido, Grimm Justus, Kende Nikolaas, Leire Lode, Leschenko Polina, Mariën Ludo, Neyens Filip, Nielandt Luc, Overlach Miriam, Pellens Pieter, Pollet Francis, Reusens Francis, Sanen Jan, Smets Jan, van Echelpoel Bernd, Van Hoecke Simon, Verheyen Bart, Verhoyen Peter, Violet Lode, Wajnberg Aäron, Wilmaers Koen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Kamermuziek 4.

Onderwijsorganisatie (tekst)

groepslessen aangevuld met:
masterclasses
studentenconcerten
projecten georganiseerd door de instelling
concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student verwerft zelfstandig kennis van en inzicht in het kamermuziekrepertoire representatief voor zijn instrument en beheerst het overeenkomstige niveau (zie repertoirelijst M2)
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student breidt zijn kennis van de internationale kamermuziekpraktijk uit en bereikt internationaal gehanteerde normen in zijn vertolking
1.3 De student kan een sturende rol opnemen in een ensemble.
De student kan muzikaal leiding nemen in verschillende bezettingsvormen, in overeenstemming met zijn individuele rol binnen het geheel en toont steeds respect binnen deze rol
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student beschikt, met het oog op vertolking voor een publiek, over ritmiek, melodievoering, harmonisch inzicht, samenspel, klankbalans, intonatie, technische beheersing van het instrument(arium), stilistiek, analytisch denkvermogen, interpretatie, muzi
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student past verworven kennis m.b.t. zijn algemene culturele vorming toe in de analyse en interpretatie van kamermuziekrepertoire
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student kan binnen individuele- en groepsprocessen pijnpunten detecteren en oplossingen zoeken (en vinden) a.d.h.v. onderzoek en communicatie

Leerinhoud

Lees het vademecum Kamermuziek.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren te ontlenen in bibliotheken of zelf aan te kopen
Repertoirekeuze in overleg met de toegewezen docent

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

partituren te ontlenen in bibliotheken of zelf aan te kopen. Repertoire advies wordt uiteraard gegeven door de docent

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen240,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00