Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Masterproef orkestinstrument11795/3357/2425/1/08
Studiegids

Masterproef orkestinstrument

11795/3357/2425/1/08
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orkestinstrument binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orkestinstrument (optie podium) (masterproef orkestinstrument) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orkestinstrument (optie podium) (masterproef orkestinstrument) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Masterproef althobo (18 studiepunten)
 • Masterproef althoorn (18 studiepunten)
 • Masterproef altviool (18 studiepunten)
 • Masterproef Bariton (18 studiepunten)
 • Masterproef basklarinet (18 studiepunten)
 • Masterproef bastrombone (18 studiepunten)
 • Masterproef bugel (18 studiepunten)
 • Masterproef cello (18 studiepunten)
 • Masterproef contrabas (18 studiepunten)
 • Masterproef contrafagot (18 studiepunten)
 • Masterproef Eufonium (18 studiepunten)
 • Masterproef fagot (18 studiepunten)
 • Masterproef fluit (18 studiepunten)
 • Masterproef harp (18 studiepunten)
 • Masterproef hobo (18 studiepunten)
 • Masterproef hoorn (18 studiepunten)
 • Masterproef klarinet (18 studiepunten)
 • Masterproef kornet (18 studiepunten)
 • Masterproef marimba (18 studiepunten)
 • Masterproef percussie (18 studiepunten)
 • Masterproef piccolo (18 studiepunten)
 • Masterproef saxofoon (18 studiepunten)
 • Masterproef trombone (18 studiepunten)
 • Masterproef trompet (18 studiepunten)
 • Masterproef tuba (18 studiepunten)
 • Masterproef viool (18 studiepunten)
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Althobo 4 OF eerder ingeschreven voor Altviool 4 OF eerder ingeschreven voor Basklarinet 4 OF eerder ingeschreven voor Bastrombone 4 OF eerder ingeschreven voor Cello 4 OF eerder ingeschreven voor Contrabas 4 OF eerder ingeschreven voor Fagot 4 OF eerder ingeschreven voor Fluit 4 OF eerder ingeschreven voor Harp 4 OF eerder ingeschreven voor Hobo 4 OF eerder ingeschreven voor Hoorn 4 OF eerder ingeschreven voor Klarinet 4 OF eerder ingeschreven voor Marimba 4 OF eerder ingeschreven voor Percussie 4 OF eerder ingeschreven voor Piccolo 4 OF eerder ingeschreven voor Saxhoorn 4 OF eerder ingeschreven voor Saxofoon 4 OF eerder ingeschreven voor Trombone 4 OF eerder ingeschreven voor Trompet 4 OF eerder ingeschreven voor Tuba 4 OF eerder ingeschreven voor Viool 4.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Zie betrokken instrument

Begincompetenties (tekst)

Lees het vademecum.
Zie ECTS fiche van het betreffende instrument

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student interpreteert het repertoire op boeiende en mature wijze volgens internationaal gehanteerde stilistische normen
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student interpreteert het repertoire op boeiende en mature wijze volgens internationaal gehanteerde stilistische normen
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student bewijst dat het concept een artistieke meerwaarde biedt voor de uitvoering van het gekozen repertoire
De student wendt de juiste artistieke bouwstenen aan in functie van dit concept (zoals repertoirekeuze, locatie, artiesten, presentatievorm)
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student beroert bewust het publiek vanuit een persoonlijke visie en artistieke gedrevenheid
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student beheerst de muzikale parameters (zoals ritmiek, melodievoering, dynamiek, articulatie) in de uitvoering
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student is ondernemend en planmatig
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student toont harmonisch inzicht en analytisch denkvermogen
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student beheerst een juiste speeltechniek en -houding
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student beschikt over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden
De student toont een gepast podiumgedrag
3.2 De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student betoont respect voor zijn collega’s
3.3         De student positioneert zich binnen een interculturele en internationale context.
De student kan samenwerken en leiding geven in een multidisciplinair en internationaal team
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student maakt een sterk artistiek programmaconcept dat getuigt van een diepgaande en overkoepelende visie
4.4        De student heeft kennis en inzicht in de financiële, juridische, organisatorische en commerciële aspecten van de beroepspraktijk en kan deze aanwenden binnen de eigen artistieke praktijk.
De student beheerst de financiële, commerciële en juridische aspecten van het vakgebied

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Zie ECTS fiche van het betreffende instrument

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Lees het vademecum.
Zie ECTS fiche van het betreffende instrument

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Vormen van groepsleren30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen480,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00