Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Orkestinstrument 5482/3357/2425/1/68
Studiegids

Orkestinstrument 5

482/3357/2425/1/68
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orkestinstrument (optie podium (masterproef creatief eindproject orkestinstrument) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orkestinstrument (optie podium (masterproef creatief eindproject orkestinstrument) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Althobo 5 (18 studiepunten)
 • Althoorn 5 (18 studiepunten)
 • Altviool 5 (18 studiepunten)
 • Bariton 5 (18 studiepunten)
 • Basklarinet 5 (18 studiepunten)
 • Bastrombone 5 (18 studiepunten)
 • Bugel 5 (18 studiepunten)
 • Cello 5 (18 studiepunten)
 • Contrabas 5 (18 studiepunten)
 • Eufonium 5 (18 studiepunten)
 • Fagot 5 (18 studiepunten)
 • Fluit 5 (18 studiepunten)
 • Harp 5 (18 studiepunten)
 • Hobo 5 (18 studiepunten)
 • Hoorn 5 (18 studiepunten)
 • Klarinet 5 (18 studiepunten)
 • Kornet 5 (18 studiepunten)
 • Marimba 5 (18 studiepunten)
 • Percussie 5 (18 studiepunten)
 • Piccolo 5 (18 studiepunten)
 • Saxofoon 5 (18 studiepunten)
 • Trombone 5 (18 studiepunten)
 • Trompet 5 (18 studiepunten)
 • Tuba 5 (18 studiepunten)
 • Viool 5 (18 studiepunten)
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Althobo 4 OF eerder ingeschreven voor Altviool 4 OF eerder ingeschreven voor Basklarinet 4 OF eerder ingeschreven voor Bastrombone 4 OF eerder ingeschreven voor Cello 4 OF eerder ingeschreven voor Contrabas 4 OF eerder ingeschreven voor Fagot 4 OF eerder ingeschreven voor Fluit 4 OF eerder ingeschreven voor Harp 4 OF eerder ingeschreven voor Hobo 4 OF eerder ingeschreven voor Hoorn 4 EN eerder ingeschreven voor Klarinet 4 OF eerder ingeschreven voor Marimba 4 OF eerder ingeschreven voor Percussie 4 OF eerder ingeschreven voor Piccolo 4 OF eerder ingeschreven voor Saxhoorn 4 OF eerder ingeschreven voor Saxofoon 4 OF eerder ingeschreven voor Trombone 4 OF eerder ingeschreven voor Trompet 4 OF eerder ingeschreven voor Tuba 4 OF eerder ingeschreven voor Viool 4 OF eerder ingeschreven voor Orkestinstrument 4.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student interpreteert het repertoire op boeiende en mature wijze volgens internationaal gehanteerde stilistische normen
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student interpreteert het repertoire op boeiende en mature wijze volgens internationaal gehanteerde stilistische normen
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student beroert het publiek vanuit een persoonlijke visie en artistieke gedrevenheid
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student beheerst de muzikale parameters (zoals ritmiek, melodievoering, dynamiek, articulatie) in de uitvoering
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student toont harmonisch inzicht en analytisch denkvermogen
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student beheerst een juiste speeltechniek en -houding
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student toont een gepast podiumgedrag

Leerinhoud

Lees het vademecum.
zie Studiegidsfiche van het betrokken instrument

Studiematerialen (tekst): Verplicht

zie Studiegidsfiche van het betrokken instrument / see Unit of Study File of the related instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

zie betrokken instrument

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Vormen van groepsleren30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen480,00 uren

Toetsing (tekst)

zie betrokken instrument