Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Accordeon 566/3357/2425/1/86
Studiegids

Accordeon 5

66/3357/2425/1/86
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 5
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Accordeon (optie podium) (masterproef creatief eindproject accordeon) binnen Instrument / Zang
  • Master of Arts in Music
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Accordeon (optie podium) (masterproef creatief eindproject accordeon) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Mariën Ludo
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Accordeon 4.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student interpreteert het repertoire op boeiende en mature wijze volgens internationaal gehanteerde stilistische normen
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student interpreteert het repertoire op boeiende en mature wijze volgens internationaal gehanteerde stilistische normen
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student beroert het publiek vanuit een persoonlijke visie en artistieke gedrevenheid
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student beheerst de muzikale parameters (zoals ritmiek, melodievoering, dynamiek, articulatie) in de uitvoering
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student toont harmonisch inzicht en analytisch denkvermogen
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student beheerst een juiste speeltechniek en -houding
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student toont een gepast podiumgedrag

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Het jaarprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

* individuele lessen
* klassikale lessen (Hier werken we met alle studenten werken samen, rond een thema. Deze lessen hebben voornamelijk met een technische inhoud.)
* weekstage (tijdens de projectweek (medio maart) doen we een buitenschoolse weekstage waar dag in dag uit voornamelijk in groep gewerkt/gestudeerd wordt rond kamermuziek, samenspel, hoe studeren, technische hoofdzaken, …)
* buitenschoolse concerten (Minimum 5 per academiejaar. Deze hebben veelal plaats in diverse muziekacademies in Vlaanderen. Tijdens deze concerten is er ruimte voor solowerk, kamermuziek & ensemble.)
* masterclass (deze worden gegeven door accordeonisten (buitenlandse) met internationale faam)
* concertbezoek
* collectieve momenten: jaarlijks bezoek muziekuitgeverijen met specialisatie accordeon, workshops met inhouden die aanverwant zijn voor ons instrument, bezoek musea, …
* Voorbereiding van het openbaar examen (juni).
Tijdens het volledige academiejaar wordt gewerkt aan het programma.
* Essentieel: Concerto (met pianobegeleiding) – een grote sonate/suite van een hedendaags accordeoncomponist – een klassieke (niet originele) compositie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied

* Anthology of compositions, 1 t.e.m. 10
* www.accordions.com
* Maandblad Intermusik Schmülling
* Kwartaalblad Klank (NL)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Vormen van groepsleren30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen480,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00