Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Musiceerpraktijk 4 (6 sp)38992/3357/2425/1/05
Studiegids

Musiceerpraktijk 4 (6 sp)

38992/3357/2425/1/05
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • Directie
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Gitaar (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Orgel (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Piano (optie solo) binnen Instrument / Zang
  • Pianoforte (optie solo) binnen Instrument / Zang
  • Zang (optie podium) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Conducting
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Gitaar (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Orgel (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Piano (optie solo) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Pianoforte (optie solo) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Zang (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
In andere opleidingen:
 • Master in de muziek als Musiceerpraktijk 4 (9 sp)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Geysels Bart
Andere co-titularis(sen): Grimm Justus, Kessels Koen, Proot Stephanie
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Musiceerpraktijk 3 (6 sp).

Onderwijsorganisatie (tekst)

Binnen het opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk neemt de student deel aan ensembles, producties, masterclasses, projecten en/of studiereizen. Dit gebeurt in ensembleverband of binnen de
context van de klas of vakgroep, al dan niet in coproductie met externe organisaties.

De masterclasses en klasprojecten worden bij aanvang van het academiejaar aan de studenten meegedeeld, hun aanwezigheid is verplicht. Deelname aan studiereizen
(indien van toepassing) is ten zeerste aanbevolen.

De toewijzing van studenten aan de ensembles en producties gebeurt via het productieteam in overleg met de instrument- of zangdocenten en/of - vakgroepvoorzitters. Studenten
hebben evenwel de mogelijkheid om hun voorkeur voor bepaalde projecten op te geven via hun instrument- of zangdocent.

Naast het opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk kan de student bijkomende projecten of producties opnemen via het keuzeopleidingsonderdeel ‘uitbreiding Musiceerpraktijk’.

Voor elk groter project (vooral orkestprojecten) wordt er per strijkerspupiter één aanvoerder aangeduid. Deze studenten worden gevraagd mee het muziekmateriaal voor te bereiden en een verantwoordelijke rol te spelen in het productieproces.

Voor bepaalde producties, solisten- of orkestplaatsen worden audities gehouden.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk 3

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student kan zowel het standaardrepertoire als het minder conventionele repertoire in groep uitvoeren.
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student kan muziek interpreteren uit verschillende muzikale stijlperiodes.
1.3 De student kan een sturende rol opnemen in een ensemble.
De student heeft diepgaand begrip van de rol van zijn eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel
De student kan binnen een ensemble of koor een sturende rol opnemen
De student luistert op elk moment naar zijn medemuzikanten
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student is in staat om substantieel bij te dragen aan het groepsgeluid en de muzikale groepsdynamiek
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student toont zelfstandigheid bij het volledige instuderen van de partituren en zoekt indien nodig naar professionele coaching binnen het docentenkorps
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan het basis orkest- of koorrepertoire in groep op zicht vertolken
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student betoont respect voor zijn collega-studenten en zijn docenten
De student vervult een voorbeeldrol mbt professionele attitude, hulpvaardigheid en vlotte sociale communicatievaardigheden
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan een onderbouwde kritische reflectie op een lezing of masterclass van extern expert linken aan de eigen hoofddiscipline en schriftelijk weergeven in een correct taalgebruik.

Leerinhoud

Zie de pagina 'Musiceerpraktijk' op Digit-AP.
voor studenten Piano, Klavecimbel, Gitaar, Orgel, Accordeon:
ensemblespel en/of vakgroepprojecten en
masterclass of lecture recitals en/of
studiereis of didactische uitstap en/of
barok ensemble (voor klavecimbel en orgel, indien de bezetting dit vereist)

voor studenten Zang:
kamerkoor en
masterclass of lecture recitals en
opera scènes en/of operaproducties (na auditie) en/of
externe koorwerking en/of
studiereis of didactische uitstap

voor studenten Orkestinstrument:
Ensemble- en/of orkestspel (harmonieorkest, symfonieorkest, ensembles per vakgroep, interdisciplinaire producties of operaproducties) en
Masterclasses of lecture recitals en/of
Studiereis of didactische uitstappen


Gedetailleerde info over de leerinhoud is terug te vinden op de pagina 'Musiceerpraktijk' op Digit-AP.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, worden door het KCA ter beschikking gesteld
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur mbt groepsmusiceren
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek eenmalig tijdens de lesweken50,00