Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Auditietraining 313462/3357/2425/1/38
Studiegids

Auditietraining 3

13462/3357/2425/1/38
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 4
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Orkestinstrument (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Master of Arts in Music
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Orkestinstrument (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Sturtewagen Elisabeth
Andere co-titularis(sen): De Fleyt Karin, De Neve Guido, Moore Thomas, Overlach Miriam, Verhoyen Peter, Wilmaers Koen
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 105,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Auditietraining 2.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Zelfstudie. De student kan evenwel raadgevingen vragen aan de hoofdvakdocent tijdens de individuele instrumentlessen.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student beheerst het instrument en kan met inzicht, stijlkennis en artistieke uitstraling een partituur vertolken in de zeer specifieke context van een auditie
De student neemt deel aan de dummy-auditie op vrijwillige basis.
De student neemt deel aan de 3 workshops die georganiseerd worden in het kader van het vak Auditietraining.
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student beheerst het instrument en kan met inzicht, stijlkennis en artistieke uitstraling een partituur vertolken in de zeer specifieke context van een auditie
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student studeert de orkesttrekken zelfstandig in maar raadpleegt de hoofddocent voor advies

Leerinhoud

Lees het vademecum van je specifieke vakgroep voor gedetailleerde info over de leeractiviteiten.

De studenten bereiden zich voor om professioneel te kunnen functioneren binnen een orkest. Daartoe studeren ze relevante (de passages die op verschillende audities gevraagd worden) passages voor hun instrument uit de orkestliteratuur en frequent gevraagde concerti of solowerken op audities in professionele orkesten.

Er worden individuele en groepsgerichte lessen en 3 verplichte workshops gegeven. Er wordt een dummy auditie georganiseerd waar de studenten vrijwillig aan mogen deelnemen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren
Opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00Vaardigheidstoets artisitiek in de examenreeks of tijdens Dummy-auditie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00Vaardigheidstoets artisitiek in de examenreeks of tijdens Dummy-auditie.

Toetsing (tekst)

Evaluatievorm:
Vaardigheidstoets artistiek in de examenreeks of tijdens de Dummy-auditie.