Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Keuzevak 1 accordeon, master 1, optie podium (3 sp)14531/3357/2425/1/09
Studiegids

Keuzevak 1 accordeon, master 1, optie podium (3 sp)

14531/3357/2425/1/09
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) binnen Instrument / Zang
  Keuzepakket:
  • Accordeon Master 1 optie podium
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
  Keuzepakket:
  • Accordeon Master 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • (Inter)disciplinair project (3 sp) (3 studiepunten)
 • Alexandertechniek (3 studiepunten)
 • Algemene didactiek in de Kunsten (3 studiepunten)
 • Analyse Muziek uit de Romantiek en de vroeg 20ste eeuw (3 studiepunten)
 • Analyse Nieuwe Muziek (3 studiepunten)
 • Analyse upgrade naar hoofdvak 1 (3 studiepunten)
 • Analyse upgrade naar hoofdvak 2 (3 studiepunten)
 • AP Studium Generale ENG (3 studiepunten)
 • AP Studium Generale NL (3 studiepunten)
 • Arrangement 1 (3 studiepunten)
 • Arrangement 2 (3 studiepunten)
 • Arrangement 3 (3 studiepunten)
 • Arrangement 4 (3 studiepunten)
 • Arrangement 5 (3 studiepunten)
 • Artist in society (3 studiepunten)
 • Barokrepertoire 1 (3 studiepunten)
 • Barokrepertoire 2 (3 studiepunten)
 • Barokrepertoire 3 (3 studiepunten)
 • Barokrepertoire 4 (3 studiepunten)
 • Barokrepertoire 5 (3 studiepunten)
 • Begeleiding & coaching toetsinstrument 1 (3 sp) (3 studiepunten)
 • Begeleiding & coaching toetsinstrument 2 (3 sp) (3 studiepunten)
 • Begeleiding & coaching toetsinstrument 3 (3 sp) (3 studiepunten)
 • Begeleiding (keuze) (3 studiepunten)
 • Communicatie (3 studiepunten)
 • Complete Vocale Technique 4 (3 studiepunten)
 • Complete Vocale Technique 5 (3 studiepunten)
 • Culturele stromingen 1 (3 studiepunten)
 • Culturele stromingen 2 (3 studiepunten)
 • Electronische compositie 4 (3 sp) (3 studiepunten)
 • Elektronische compositie 1 (3 sp) (3 studiepunten)
 • Elektronische compositie 2 (3 sp) (3 studiepunten)
 • Elektronische compositie 3 (3 sp) (3 studiepunten)
 • Elektronische compositie 5 (3 sp) (3 studiepunten)
 • Elektronische improvisatie 1 (3 studiepunten)
 • Elektronische improvisatie 2 (3 studiepunten)
 • Ensemble uitbreiding (3 sp) (3 studiepunten)
 • Filosofie van de muziek (3 studiepunten)
 • Harmonie van de 20ste eeuw (3 studiepunten)
 • Harmonisatie aan de piano 1 (3 studiepunten)
 • Harmonisatie aan de piano 2 (3 studiepunten)
 • Harmonisatie aan de piano 3 (3 studiepunten)
 • Harmonisatie aan de piano 4 (3 studiepunten)
 • Harmonisatie aan de piano 5 (3 studiepunten)
 • Hedendaagse zangpraktijk 1 (3 studiepunten)
 • Hedendaagse zangpraktijk 2 (3 studiepunten)
 • Hedendaagse zangpraktijk 3 (3 studiepunten)
 • Improvisatie & musiceertraining (keuze) (3 studiepunten)
 • Improvisatie joint module (3 studiepunten)
 • Inleiding tot de financiële verslaggeving (3 studiepunten)
 • Inleiding tot harmonie-en fanfaredirectie 1 (3 studiepunten)
 • Inleiding tot koordirectie 1 (3 studiepunten)
 • Inleiding tot koordirectie 2 (3 studiepunten)
 • Inleiding tot koordirectie 3 (3 studiepunten)
 • Inleiding tot koordirectie 4 (3 studiepunten)
 • Inleiding tot koordirectie 5 (3 studiepunten)
 • Inleiding tot orkestdirectie (3 studiepunten)
 • Interdisciplinair project 1 (3 studiepunten)
 • Interdisciplinair project 2 (3 studiepunten)
 • Interdisciplinair project 3 (3 studiepunten)
 • Interdisciplinair project 4 (3 studiepunten)
 • Interdisciplinair project 5 (3 studiepunten)
 • Internationaal project 1 (3 studiepunten)
 • Internationaal project 2 (3 studiepunten)
 • Internationaal project 3 (3 studiepunten)
 • Introductie Vocaal ensemble (3 studiepunten)
 • Introduction to digital skills (3 studiepunten)
 • Kamermuziek uitbreiding (3 studiepunten)
 • Kooracademie 1 (3 studiepunten)
 • Kooracademie 2 (3 studiepunten)
 • Kooracademie 3 (3 studiepunten)
 • Kooracademie 4 (3 studiepunten)
 • Kooracademie 5 (3 studiepunten)
 • Lichamelijk bewustzijn 1 (instrument) (3 studiepunten)
 • Lichamelijk bewustzijn 1 (stem) (3 studiepunten)
 • Lichamelijk bewustzijn 2 (instrument) (3 studiepunten)
 • Lichamelijk bewustzijn 2 (stem) (3 studiepunten)
 • Lichamelijk bewustzijn 3 (instrument) (3 studiepunten)
 • Lichamelijk bewustzijn 3 (stem) (3 studiepunten)
 • Lichamelijk bewustzijn 4 (instrument) (3 studiepunten)
 • Lichamelijk bewustzijn 5 (instrument) (3 studiepunten)
 • Multiplicity of approaches (3 studiepunten)
 • Musiceerpraktijk uitbreiding 1 (3 sp) (3 studiepunten)
 • Musiceerpraktijk uitbreiding 2 (3 sp) (3 studiepunten)
 • Musiceerpraktijk uitbreiding 3 (3 sp) (3 studiepunten)
 • Musiceerpraktijk uitbreiding 4 (3 sp) (3 studiepunten)
 • Musiceerpraktijk uitbreiding 5 (3 sp) (3 studiepunten)
 • Muziek en literatuur 1 (3 studiepunten)
 • Muziek en literatuur 2 (3 studiepunten)
 • Muziekgeschiedenis 3 (3 studiepunten)
 • Muziekgeschiedenis 4 (3 studiepunten)
 • Muziekgeschiedenis 5 (3 studiepunten)
 • Muzieknotatie 1 (3 studiepunten)
 • Muzieknotatie 2 (3 studiepunten)
 • Muziekschriftuur nevenvak 1 (3 studiepunten)
 • Muziekschriftuur nevenvak 2 (3 studiepunten)
 • Muziekschriftuur upgrade naar hoofdvak 1 (3 studiepunten)
 • Muziekschriftuur upgrade naar hoofdvak 2 (3 studiepunten)
 • Neveninstrument Basgitaar 1 (jazz) (3 studiepunten)
 • Neveninstrument Basgitaar 2 (jazz) (3 studiepunten)
 • Neveninstrument Basgitaar 3 (jazz) (3 studiepunten)
 • Neveninstrument Basgitaar 4 (jazz) (3 studiepunten)
 • Neveninstrument Basgitaar 5 (jazz) (3 studiepunten)
 • Neveninstrument contrabas 1 (jazz) (3 studiepunten)
 • Neveninstrument contrabas 2 (jazz) (3 studiepunten)
 • Neveninstrument contrabas 3 (jazz) (3 studiepunten)
 • Neveninstrument contrabas 4 (jazz) (3 studiepunten)
 • Neveninstrument contrabas 5 (jazz) (3 studiepunten)
 • Onderzoekspraktijk 1 (3 studiepunten)
 • Onderzoekspraktijk 2 (3 studiepunten)
 • Ontwikkelen en leren (3 studiepunten)
 • Opnametechniek (3 studiepunten)
 • Orkestdirectie nevenvak 1 (3 studiepunten)
 • Orkestdirectie nevenvak 2 (3 studiepunten)
 • Orkestdirectie nevenvak 3 (3 studiepunten)
 • Orkestdirectie nevenvak 4 (3 studiepunten)
 • Orkestratie 1 (3 studiepunten)
 • Orkestratie 2 (3 studiepunten)
 • Praktische harmonie en improvisatie nevenvak 2 (3 studiepunten)
 • Praktische harmonie en improvisatie nevenvak 3 (3 studiepunten)
 • Praktische harmonie en improvisatie nevenvak 4 (3 studiepunten)
 • Praktische harmonie en improvisatie nevenvak 5 (3 studiepunten)
 • Praktische harmonie en improvisatie upgrade naar hoofdvak 1 (3 studiepunten)
 • Praktische harmonie en improvisatie upgrade naar hoofdvak 2 (3 studiepunten)
 • Praktische harmonie en improvisatie upgrade naar hoofdvak 3 (3 studiepunten)
 • Projectwerk-Interdisciplinair project (jazz) (3 studiepunten)
 • Research fast course (3 studiepunten)
 • Rhythm and Odd meter class (3 studiepunten)
 • Sectiespel (keuze) (3 studiepunten)
 • Sectiezang (keuze) (3 studiepunten)
 • Sound in time (3 studiepunten)
 • Specifieke vakdidactiek Muziek-Groepsmusiceren (3 studiepunten)
 • Stage 1 (3 studiepunten)
 • Stage 2 (3 studiepunten)
 • Stage 2 (collaborative piano) (3 studiepunten)
 • Stage 3 (3 studiepunten)
 • Studentenparticipatie (3 studiepunten)
 • UA - Inleiding tot de bedrijfskunde (3 studiepunten)
 • Yoga voor muziek (3 studiepunten)
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.