Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Ondernemerschap in de kunsten26508/3357/2425/1/21
Studiegids

Ondernemerschap in de kunsten

26508/3357/2425/1/21
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon binnen Muziek
  • Compositie binnen Muziek
  • Gitaar binnen Muziek
  • Hafabradirectie binnen Muziek
  • Instrument (jazz) binnen Muziek
  • Klavecimbel binnen Muziek
  • Koordirectie binnen Muziek
  • Live electronics binnen Muziek
  • Orgel binnen Muziek
  • Orkestinstrument binnen Muziek
  • Piano binnen Muziek
  • Pianoforte binnen Muziek
  • Zang binnen Muziek
  • Zang (jazz) binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
 • Master of Arts in Music
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Malaise Jeroen
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

(Online) modules
Gastlezingen
(Individuele) feedbackmomenten

OLR-Leerdoelen (lijst)

4.4        De student heeft kennis en inzicht in de financiële, juridische, organisatorische en commerciële aspecten van de beroepspraktijk en kan deze aanwenden binnen de eigen artistieke praktijk.
De student bouwt inzichtelijke ervaring op dankzij het behandelen van een case study met betrekking tot een project of een carrièreplan.
De student vindt aansluiting bij de organisaties die instaan voor de uiteenlopende regelgeving waarmee de beginnende podiumkunstenaars worden geconfronteerd.
De student ontwikkelt fundamentele marketing- en management-vaardigheden en kan deze toepassen voor de ontplooiing van eigen projecten en van de eigen carrière.
De student verwerft inzicht in de (markt) waarde van zijn kunst via de basisstrategieën van creatief ondernemerschap

Leerinhoud

In Ondernemerschap in de Kunsten worden thema's behandeld waarmee een beginnend podiumkunstenaar in het werkveld geconfronteerd wordt. De lessen bestaan uit de basistheorie voor strategisch ondernemerschap aan de hand van (online) lezingen door gastsprekers, groepsgesprekken en case studies. De studenten leren zichzelf en elkaar te promoten met het oog op carrièreontwikkeling, en presenteren een strategisch plan om een eigen project ingang te doen vinden in het artistiek professionele circuit.

Zie ook Vademecum Algemene Culturele Vorming.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal wordt gepubliceerd op Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie gebeurt door volgens de volgende verdeling:
 • 50%: Projectopdrachten Permanente Evaluatie: practicum waarbij presentaties gegeven worden en opdrachten worden uitgevoerd. Enkel evaluatie mogelijk in 1ste zittijd.
 • 50%: Projectopdracht: een paper/portfolio dat zowel in 1ste als in 2de zittijd kan ingediend worden.

De student moet slagen voor elke deelproef van het opleidingsonderdeel om voor het volledige opleidingsonderdeel te kunnen slagen. Indien men voor een deelproef niet slaagt, wordt het laagste cijfer van de deelproef het cijfer van het hele opleidingsonderdeel en wordt de student voor het hele opleidingsonderdeel doorverwezen naar de volgende examenperiode. Let op: voor de deelproef Permanente Evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk. Het cijfer voor de deelproef Permanente Evaluatie van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode.