Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Creatief project 126583/3357/2425/1/49
Studiegids

Creatief project 1

26583/3357/2425/1/49
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • compositie
  • Directie
  • Instrument / Zang
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Gitaar (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Klavecimbel (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Orgel (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Orkestinstrument (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Piano (optie kamermuziek en begeleiding) binnen Instrument / Zang
  • Piano (optie solo) binnen Instrument / Zang
  • Pianoforte (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Zang (optie podium) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
  • Conducting
  • Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Malaise Jeroen
Andere co-titularis(sen): Akwety Mensah Kipoy Louis Junior, Beeldens Naomi, Claerhout Nabou, Coppens Mathias, Duerinck Isaak, Eysermans Ann, Gevers Sam, Mathysen Pieter
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Coaching in groep en individueel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student toont aan over de nodige vaardigheden te beschikken om samen te werken met een externe organisatie met een actief podium en een professionele programmatie. Deze samenwerking zal een belangrijke meerwaarde geven aan het project.
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student kan als medeorganisator in een wel afgebakende rol meewerken aan de uitvoering van een artistiek project
3.2 De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student kan als uitvoerend kunstenaar participeren aan een creatief project
3.3         De student positioneert zich binnen een interculturele en internationale context.
De student toont aan over de nodige vaardigheden te beschikken om samen te werken met een externe organisatie met een actief podium en een professionele programmatie. Deze samenwerking zal een belangrijke meerwaarde geven aan het project.
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student kan een creatief project kiezen in relatie tot het eigen artistieke profiel en dit duiden
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan kritisch reflecteren over creatieve projecten van anderen en dit toetsen aan het eigen artistieke profiel
De student kan kritisch reflecteren over het project waarin geparticipeerd wordt

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Deelname aan artistieke projecten van collega-student(en) of externe partners waarbij de student artistiek participeert en daarnaast een niet-artistieke rol met een afgebakend takenpakket opneemt.

Voor specifieke informatie: raadpleeg het Vademecum Creatief (eind) project op de website.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Eigen materiaal (zoals partituren) van de student, aangevuld met materiaal van de docent en eventueel materiaal van externe partners.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk7,00 uren
Artistieke praktijk83,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De tweede examenkans kan enkel wanneer het gedeelte artistieke Vaardigheidstoets succesvol is afgelegd tijdens de eerste examenkans.