Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Creatief Eindproject26600/3357/2425/1/45
Studiegids

Creatief Eindproject

26600/3357/2425/1/45
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) (masterproef accordeon) binnen Instrument / Zang
  • Gitaar (optie podium) (masterproef gitaar) binnen Instrument / Zang
  • Klavecimbel (optie podium) (masterproef klavecimbel) binnen Instrument / Zang
  • Orgel (optie podium) (masterproef orgel) binnen Instrument / Zang
  • Orkestinstrument (optie podium) (masterproef orkestinstrument) binnen Instrument / Zang
  • Piano (optie solo) binnen Instrument / Zang
  • Piano (optie solo) (masterproef piano) binnen Instrument / Zang
  • Pianoforte (optie podium) (masterproef pianoforte) binnen Instrument / Zang
  • Zang (optie podium) (masterproef zang) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) (masterproef accordeon) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Gitaar (optie podium) (masterproef gitaar) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Klavecimbel (optie podium) (masterproef klavecimbel) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Orgel (optie podium) (masterproef orgel) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Orkestinstrument (optie podium) (masterproef orkestinstrument) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Piano (optie solo) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Piano (optie solo) (masterproef piano) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Pianoforte (optie podium) (masterproef pianoforte) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Zang (optie podium) (masterproef zang) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Titularis: Malaise Jeroen
Andere co-titularis(sen): Akwety Mensah Kipoy Louis Junior, Beeldens Naomi, Claerhout Nabou, Coppens Mathias, Duerinck Isaak, Eysermans Ann, Gevers Sam, Matthynssens Pieter
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Coaching in groep en individueel.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel: Creatief Project 1 en krijgt toestemming van de coördinator en de hoofdvakdocent.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student stelt de uitvoeringspraktijk in functie van de gepresenteerde stijlen
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student toont aan over de nodige vaardigheden te beschikken om samen te werken met een externe organisatie met een actief podium en een professionele programmatie. Deze samenwerking zal een belangrijke meerwaarde geven aan het project.
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student zet een artistiek overtuigende expressie neer en beheerst de muzikale parameters
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student toont een vaktechnische beheersing die in verhouding is tot het gekozen repertoire op vlak van 1 instrumentarium 2 articulatie 3 klankvorming
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student toont aan over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden te beschikken
De student werkte een projectplan uit met een concrete rolverdeling, taken, een tijdspad en indien van toepassing een financieel plan en geeft dit weer in het portfolio.
3.2 De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student betoont respect voor zijn collega’s en kan samenwerken en leiding geven in een (eventueel multidisciplinair en internationaal) team
3.3         De student positioneert zich binnen een interculturele en internationale context.
De student toont aan over de nodige vaardigheden te beschikken om samen te werken met een externe organisatie met een actief podium en een professionele programmatie. Deze samenwerking zal een belangrijke meerwaarde geven aan het project.
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student expliciteert zijn/haar artistieke profiel en rol en in voorkomend geval dat van de groep uitvoerders in functie van het project en kan dit duiden.
De student kan kritisch reflecteren over creatieve projecten van anderen en dit toetsen aan het eigen artistieke profiel
De student toont het ontstaansproces van het project aan de hand van een portfolio.
De student trekt conclusies uit de combinatie van de eigen reflectie, die van de medestudenten (zij die medewerken en zij die de uitvoering bijwonen) en die van de coach over het ontstaansproces, de samenwerking en het eindresultaat.
4.4        De student heeft kennis en inzicht in de financiële, juridische, organisatorische en commerciële aspecten van de beroepspraktijk en kan deze aanwenden binnen de eigen artistieke praktijk.
De student beschrijft het concept van het project en duidt hoe het doelpubliek, het repertoire en de locatie is afgebakend in functie van zijn/haar artistieke profiel of dat van de groep uitvoerders

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Creatief kunstproject waarbij de student alleen of in team met één tot twee andere studenten (Masterproef) Creatief Eindproject de leiding neemt op organisatorisch/productioneel vlak en een hoofdrol speelt op artistiek vlak:
- Je bedenkt zelf of in samenwerking met andere studenten (Masterproef) Creatief Eindproject een concept in relatie tot je eigen artistieke profiel en een beoogd doelpubliek en werkt dit concept uit tot een realiseerbaar project.
- Je vervult een dubbele rol:
o Je participeert aan het concert of de voorstelling als uitvoerder of artistiek leider;
o Je vervult een leidinggevende organisatorische, zakelijke en of productionele rol en stuurt eventueel medestudenten en externe medewerkers aan.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Eigen materiaal (zoals pafrtituren) van de student, aangevuld met materiaal van de docent en eventueel materiaal van externe partners.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk14,00 uren
Artistieke praktijk256,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio50,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Zie vademecum