Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Repertoire 2734/3357/2425/1/03
Studiegids

Repertoire 2

734/3357/2425/1/03
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de muziek als Repertoire 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Couck Nico
Andere co-titularis(sen): Mariën Ludo
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Repertoire 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Zie vademecum betrokken instrumentengroep

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student kan de werken van de repertoirelijst op een representatief niveau uitvoeren met een juiste tekstkennis van de partituur
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student kan (met begeleiding van de docent) de werken van de repertoirelijst op een stilistisch verantwoorde wijze uitvoeren
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student pas een gestructureerde en regelmatige studiemethode toe
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan de kennis aangereikt in de verschillende vakgebieden uit het opleidingsprogramma herkennen in de werken uit de repertoirelijst
De student toont een onderbouwd harmonisch inzicht en analytisch denkvermogen m.b.t. de werken op de repertoirelijst
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student kan de componisten uit de repertoirelijst situeren binnen een cultuurhistorische context

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Zie vademecum betrokken instrumentengroep

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Zie vademecum betrokken instrumentengroep

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie vademecum betrokken instrumentengroep