Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Accordeonpraktijk 230866/3357/2425/1/74
Studiegids

Accordeonpraktijk 2

30866/3357/2425/1/74
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) (masterproef accordeon) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) (masterproef accordeon) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Senden Yves
Andere co-titularis(sen): Mariën Ludo
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Accordeonpraktijk 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

groepsles

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student speelt prima vista vanuit verschillende stijlen, genres en notaties (zowel solo als het begeleiden van zangers, als andere instrumentalisten etc…)
De student kan zelfstandig reductie/partituurspel uitvoeren vanuit verschillende stijlen en genres (bijv. strijkkwartet, koor, orkest, etc…)
De student kan zelfstandig transpositie uitvoeren vanuit verschillende stijlen en genres (a.h.v. terugkerende akkoordprogressies - van chaconne tot jazz standard)
De student kan zelfstandig improviseren vanuit verschillende stijlen a.h.v. modi, akkoordprogressies, motivische verwerking, vrij vanuit stijlclichés, vrij in combinatie met een andere discipline (dans, theater)
De student leest becijferde (en onbecijferde) bassen vanuit literatuur (= echte muziek)
De student kan zelfstandig een sonata samenspelen met een melodie-instrument, zonder uitschrijven van de becijfering
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan zijn verworven inzicht in muziek (historische) context zelfstandig toepassen bij en combineren met vaardigheden zoals prima vista spelen, reductie, transpositie en improvisatie binnen het vak Accordeonpraktijk
De student koppelt zelfstandig de analytische vaardigheden aan de vakinhoud en vaardigheden binnen het vak Accordeonpraktijk 
De student past de verworven vaardigheden en kennis toe in zijn dagelijkse muziekpraktijk en studie
De student verdiept zijn kennis van en inzicht in meer complexere vormen en structuren binnen de onderdelen prima vista, reductie, transpositie en improvisatie, met de nadruk op verschillende genres en technieken 

Leerinhoud

Lees het vademecum Toetsinstrumenten
Toonladders, cadenzen, prima vistaspel, begeleidingstechnieken, begeleidingsstijlen, improvisatie, volksliedparafrases, transpositie, orkestreducties, basso continuospel, koralen, instrumentkennis, projectwerk

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Geen cursus, docent brengt elke les het materiaal mee

Het instrument moet aan volgende voorwaarden voldoen:
- dubbel 8 voet vlak gestemd / dubbel 8 voet zwevend gestemd;
- met M II / Met M II en M III;
- knoppeninstrument aanbevolen (pianoklavier is toegelaten);
- gebruik van meerdere instrumenten (vlak en zwevend) wordt aanbevolen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00