Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Micro-economie13784/3368/2425/1/45
Studiegids

Micro-economie

13784/3368/2425/1/45
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Brasseur Valentijn
Andere co-titularis(sen): Joossen Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De economische theorie ligt aan de basis van vele beleidsbeslissingen, zowel op het niveau van de bedrijven als van de overheid. In dit vak krijg je inzicht in de micro-economische basisprincipes, toegepast op actuele thema's. Je leert de drijfveren en mechanismen achter economische beslissingen en gebeurtenissen begrijpen. Zo ontwikkel je stap voor stap een beter inzicht in de rol en impact van economie voor bedrijven, gezinnen, de overheid en de maatschappij. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR BM 1.0 - De bachelor BM heeft inzicht in contextgebonden bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde en veranderende context.
Je lost vraagstukken i.v.m. productieproblemen op.
Je benoemt de basisprincipes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Je benoemt de micro-economische wetmatigheden in het dagelijks leven.
Je beschrijft de belangrijkste marktmechanismen.
Je beschrijft de parameters van het consumenten- en producentengedrag.
Je beschrijft economische processen in een vertrouwde, afgebakende bedrijfs- of organisatieomgeving.
Je hebt inzicht in interne en externe factoren die impact hebben op een product/dienst.
DLR BM 2.0 - De bachelor BM ondersteunt actief verschillende actoren bij het realiseren van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie
Je herkent en beschrijft bedrijfsdoelen, concrete doelstellingen en beleid.
Je omschrijft het strategisch management proces van een bedrijf.

Leerinhoud

 • Schaarste en het economisch keuzeprobleem
 • Productiefactoren en -kosten
 • Producenten- en consumentenevenwicht
 • Marktmechanisme en -evenwicht
 • Prijselasticiteit
 • Marktvormen
 • Prijs- en hoeveelheidsinterventies
 • Externe effecten
 • Belastingen en subsidies
 • Rol van de overheid
 • Welvaart

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Economie, wat doe je ermee? (2de editie)Verplicht€ 40,50
 • Auteur: Karolien Van Riel m.m.v. Valentijn Brasseur

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: 
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragenGesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.