Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Français9151/3368/2425/1/51
Studiegids

Français

9151/3368/2425/1/51
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lycops Valérie
Andere co-titularis(sen): Marchi Leticia, Storme Caroline
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je wordt voorbereid op een correct taalgebruik in het Frans voor een job in de bedrijfswereld en je maakt kennis met algemene professionele situaties waarin je die Franse taal nodig hebt. 

Je maakt kennis met de algemene werking én het vakjargon van het bedrijfsleven. Thema's zoals duurzaamheid, ondernemen, interculturele communicatie, zakenreizen en werkgelegenheid komen in dit OLOD aan bod. 

Je communiceert op een grammaticaal correcte manier in het Frans en je kent de algemeen zakelijke woordenschat en veelvoorkomende Franse zinswendingen.

Begincompetenties (tekst)

Level A2 volgens het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR BM 7.0 - De bachelor BM communiceert schriftelijk en mondeling op een professionele wijze in de instructietaal van de opleiding en in minstens twee gangbare bedrijfstalen.
Je kent de algemene zakelijke woordenschat.
Je begrijpt zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen (folders , dienstregelingen, advertenties ....) die verband houden met zaken van direct belang (persoonsgegevens, werk, eenvoudige bedrijfsgerichte communicatie).
Je kent een basispakket aan sectorgebonden woordenschat.
Je vindt relevante informatie in (korte) officiële documenten.

Leerinhoud

Affaire Conclue 

Grammatica : remediërende en theoretische herhaling van de belangrijkste grammaticale items. De nadruk ligt op de zelfstandige verwerking van de oefeningen door de studenten; de theorie van de 'grammaire' moet ook toegepast kunnen worden op andere oefeningen dan die uit het handboek. 

Woordenschat : uitbreiding van de basiskennis met Franse woorden en uitdrukkingen die specifiek zijn voor het gebruik in handel, economie en bedrijfsleven; extra lesmateriaal terug te vinden onder digitap.ap.be. 

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Affaire conclueVerplicht
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen met open en/of gesloten vragen. Het examen is gesloten boek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen met open en/of gesloten vragen. Het examen is gesloten boek.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.