Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Macro-economie13785/3368/2425/1/79
Studiegids

Macro-economie

13785/3368/2425/1/79
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Brasseur Valentijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De economische theorie ligt aan de basis van vele beleidsbeslissingen, zowel op het niveau van de bedrijven als van de overheid. In dit vak krijg je inzicht in de macro-economische basisprincipes, toegepast op actuele thema's. Je leert de drijfveren en mechanismen achter economische beslissingen en gebeurtenissen begrijpen. Zo ontwikkel je stap voor stap een beter inzicht in de rol en impact van economie voor bedrijven, gezinnen, de overheid en de maatschappij.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR BM 1.0 - De bachelor BM heeft inzicht in contextgebonden bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde en veranderende context.
Je koppelt de economische theorie aan de actualiteit.
Je legt het verband tussen verschillende macro-economische basisbegrippen en plaatst dit in een bepaalde economische visie.
Je reflecteert over het handelen van de overheid en de impact hiervan op de arbeidsmarkt, inflatie, monetaire en budgettaire politiek.
Je toont inzicht in de internationale implicaties op het economisch gebeuren.
Je verklaart economisch cijfermateriaal en grafieken.
Je vormt een waardeoordeel over de impact van het huidig productie- en consumptiemodel op mens en milieu.
Je berekent en interpreteert macro-economische gegevens.
Je definieert de voornaamste macro-economische basisbegrippen zoals nationaal inkomen, monetair beleid, budgettair beleid, inflatie, arbeidsmarkt en conjunctuur.
Je geeft de werking weer van de financiële economie.

Leerinhoud

 • Economische kringloop
 • Toegevoegde waarde
 • Economische conjunctuur
 • Macro-economisch evenwicht
 • Vraag- en aanbodschokken
 • Consumeren, sparen en investeren
 • Budgettaire politiek
 • Geld en monetaire economie
 • Arbeidsmarkt
 • Inflatie
 • Internationale economie

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Economie, wat doe je ermee? (2de editie)Verplicht€ 40,50
 • Auteur: Karolien Van Riel m.m.v. Valentijn Brasseur

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: 
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.