Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Inleiding tot het recht31745/3368/2425/1/07
Studiegids

Inleiding tot het recht

31745/3368/2425/1/07
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het eerste deel van het opleidingsonderdeel verschaft een overzicht en inzicht in de beginselen van staatsrechtelijke instellingen en het burgerlijk recht, vertrekkende vanuit de persoon, de zaken en de rechtsregels.

Het tweede deel van het opleidingsonderdeel gaat dieper in op het economische recht met bijzondere aandacht voor vennootschapsrecht en aansprakelijkheden van bestuurders binnen een onderneming.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR BM 1.0 - De bachelor BM heeft inzicht in contextgebonden bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde en veranderende context.
Je koppelt de aspecten van het burgerlijk en economisch recht aan de actualiteit.
Je licht de juridische organisatie van onze maatschappij toe.
Je past de regels van het burgerlijk en economisch recht toe op eenvoudige situaties.
Je benoemt de fundamenten van het burgerlijk recht.
Je benoemt de fundamenten van het economische recht.
Je gebruikt de basisbegrippen uit het burgerlijk recht (verbintenissenrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht).
Je geeft de verbanden tussen de delen van het burgerlijk recht aan.
Je geeft de verbanden tussen de delen van het economisch recht aan.
Je hanteert de basisbegrippen uit het economisch recht.

Leerinhoud

Indeling en bronnen van het recht

Scheiding der machten: wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht

Staatsstructuur:  Federale staat, Gemeenschappen en Gewesten

De rechterlijke wereld: instellingen en procedures

De burgerlijke wereld: personen, subjectieve rechten, familierechten, familiaal vermogensrecht, verbintenissenrecht en aansprakelijkheid

Algemene beginselen van het economisch recht

Marktpraktijken en consumentenbescherming

Vennootschapsrecht: oa. oprichting onderneming, verschillende ondernemingsvormen, specifieke regelgeving per ondernemingsvorm en onderlinge verschillen, aansprakelijkheid bestuursleden en organen onderneming

Studiematerialen (lijst)

Eigen lesnota'sVerplicht
lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Gesloten boek examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Gesloten boek examen.

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.