Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
MyTalent: 21st century skills 134400/3368/2425/1/67
Studiegids

MyTalent: 21st century skills 1

34400/3368/2425/1/67
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verpoort Roxanne
Andere co-titularis(sen): Boey Ann, Cabus Shana, De Nef Eva, Jansen Sandra, Lanslots Mie, Leenkneght Inge, Panteleeva Natalia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

We leven in een dynamische, snel veranderende professionele wereld waarin flexibiliteit, zelfontwikkeling en levenslang leren steeds belangrijker worden. We leren je vaardigheden en soft skills aan om de architect te worden van jouw studieloopbaan én persoonlijke ontwikkeling. Samen met jouw coach ga je aan de slag om uit te groeien tot een zelfsturende student die kritisch tegenover zichzelf en zijn leerproces staat!

Ook op vlak van taal word je zowel schriftelijk als mondeling verder uitgedaagd om je communicatie skills tot een hoger niveau te tillen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR BM 3.0 - De bachelor BM toont ondernemingszin, werkt zelfstandig, planmatig en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om contextgebonden bedrijfs- en organisatieprocessen te optimaliseren.
Je plant op korte en lange termijn welke taken je tegen wanneer moet afwerken en maakt een duidelijke planning op.
DLR BM 4.0 - De bachelor BM handelt klant- en servicegericht en bouwt zelfstandig netwerken uit en contacten op met verschillende stakeholders.
Je geeft een overzicht van het werkveld met betrekking tot de vier afstudeerrichting en licht het werkveld dat je het meest interesseert verder toe.
DLR BM 7.0 - De bachelor BM communiceert schriftelijk en mondeling op een professionele wijze in de instructietaal van de opleiding en in minstens twee gangbare bedrijfstalen.
Je schrijft volgens de principes van de Nederlandse taal (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik).
Je schrijft een beknopt verslag over persoonlijke onderwerpen.
DLR BM 8.0 - De bachelor BM werkt constructief samen als lid van een divers team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je onderscheidt belangrijke, dringende taken van onbelangrijke of minder dringende taken.
Je formuleert een persoonlijk groeipunt helder en concreet aan de hand van SMART doelstellingen.
Je zet gekregen feedback/verworven inzichten om in actiepunten om het academisch functioneren te versterken.
Je houdt je aan de deadlines.
DLR BM 10.0 - De bachelor BM neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling en volgt zelfstandig (internationale) tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je beschrijft je persoonlijke motivatie en leerstrategie.
Je beschrijft je persoonlijke sterktes en groeikansen.

Leerinhoud

 • Leer- en motivatiestrategie 
 • SWOT-analyse en persoonlijk ontwikkelingsplan 
 • Timemanagement 
 • Motivatie 
 • Reflecteren 
 • Nederlands

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Wat ze je op het werk niet vertellen. Alles over soft skills.Verplicht
 • Auteur: Gitte Dockx/Tom Goossens

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Individuele begeleiding1,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessie
Vormen van groepsleren12,00 uren
 • Omschrijving: Onderwijsleergesprekken
Werktijd buiten de contacturen79,00 uren
 • Omschrijving: Digitale kennisoverdracht (bv. flipped the classroom, kennisclips,...) (10,00)
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (69,00)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio15,00Werkstuk of presentatie
Open boek
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken15,00Reflectie
Open boek
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks70,00Reflectie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio15,00Werkstuk of presentatie
Open boek
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks85,00Reflectie
Open boek

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.