Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Excel_AF39684/3368/2425/1/79
Studiegids

Excel_AF

39684/3368/2425/1/79
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Excel_FV
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Excel_MAR
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Excel_SCM
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verpoort Roxanne
Andere co-titularis(sen): Mollen Jens
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Professional digital skills.

Korte omschrijving

Je leert complexe formules gebruiken, omgaan met draaitabellen, relevante grafieken maken,... Ook leer je om vlot Excel integreren binnen de andere Office-toepassingen.

Dit alles krijg je aangeboden via diverse online kanalen en platformen, zodat ook je digital skills worden aangescherpt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR BM 5.0 - De bachelor BM maakt efficiënt en effectief gebruik van ICT-toepassingen ter ondersteuning van het management van bedrijven en organisaties
Je maakt tabellen en grafieken in een rekenblad.
Je past beroepsspecifieke functie in een rekenblad op een efficiënte en effectieve wijze toe.
Je past de gangbare handelingen in rekenbladen toe om oplossingen te bieden aan bedrijfsgerichte cases.
Je reflecteert kritisch over de efficiëntie van het gebruik van functies in een rekenblad.
Je analyseert bekomen resulaten in een rekenblad op een kritische wijze.
Je berekent vertrekkend vanuit de statistische basisprincipes en methoden (beschrijvende statistiek, kansrekening, frequentieverdelingen, regressie).
Je gebruikt een rekenblad om bedrijfseconomische situaties uit te werken.

Leerinhoud

Je leert werken in het rekenblad van MS EXCEL zoals:

 • formules maken (en corrigeren) en gebruik maken van relatieve en absolute adressering;
 • de logische functie ‘ALS’ en zijn geneste variant gebruiken;
 • datum – en tijdfuncties gebruiken;
 • tekstfuncties opbouwen;
 • gebruik maken van specifieke Excel-functies;
 • grafieken maken en bewerken;
 • draaitabellen maken;
 • gebruik maken van lijsten om gegevens te sorteren en filteren;
 • gegevens van een voorwaardelijke opmaak voorzien;
 • financiële functies;
 • integratie binnen andere toepassingen.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
E4Progress voucherVerplicht€ 37,00
 • Auteur: Nikos

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Werkcollege
  Oefeningensessies met studentsturing
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Casus
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Casus
Gesloten boek

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.