Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
MyTalent: 21st century skills 234403/3368/2425/1/72
Studiegids

MyTalent: 21st century skills 2

34403/3368/2425/1/72
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als MyTalent: 21st century skills 2_SCM
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als MyTalent: 21st century skills 2
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als MyTalent: 21st century skills 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Boey Ann, Cabus Shana, De Nef Eva, Jansen Sandra, Lanslots Mie, Leenkneght Inge, Panteleeva Natalia, Verpoort Roxanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 50,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Waar je in het olod 'MyTalent: 21st century skills 1' een fundament legt als zelfsturende student, zal je in dit opleidingsonderdeel je persoonlijke ontwikkeling en je professionele vaardigheden verder ontplooien. Deze soft skills maken je weerbaar en duurzaam inzetbaar in een snel veranderde professionele context. Zo kom je voor het eerst in aanraking met het buitenland en maken we een 1-daagse studiereis naar Nederland.

Ook op vlak van taal word je zowel schriftelijk als mondeling verder uitgedaagd om je communicatie skills tot een hoger niveau te tillen.

Wanneer je ingeschreven bent voor dit opleidingsonderdeel impliceert dit dat er voor jou een reservering wordt gemaakt en dien je de kosten die aan het opleidingsonderdeel verbonden zijn te betalen (vervoer, verblijf, ...). Kosteloos uitschrijven kan maar tot de grensdatum van dit opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 3.2 - De bachelor BM/AF werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige processen te optimaliseren.
Je brengt de planning en het proces van het groepswerk in kaart.
OLR AF 7.1 - De bachelor BM/AF kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je communiceert respectvol en afgestemd op het doel, de doelgroep en het medium en volgens de aangeleerde stijltechnieken.
OLR AF 8.0 - De bachelor BM/AF werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je zet gekregen feedback/verworven inzichten om in actiepunten om het persoonlijk functioneren te versterken.
Je formuleert constructieve feedback op de samenwerking met betrekking op de positieve inbreng en groeikansen van andere teamleden.
Je reflecteert over het eigen leerproces, competenties en talenten in samenwerking met een team.
OLR AF 10.0 - De bachelor BM/AF reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je reflecteert over je eigen leerproces.
Je reflecteert over je persoonlijke sterktes en groeikansen.
DLR BM 8.0 - De bachelor BM werkt constructief samen als lid van een divers team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je beschrijft de werking van een team objectief en benoemt je aandeel.

Leerinhoud

 • Zelfontplooiing en zelfsturing (KYSS) 
 • Samenwerken 
 • Vergaderen 
 • Feedback geven en krijgen 
 • Reflecteren 
 • Presenteren

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Wat ze je op het werk niet vertellen. Alles over soft skills.Verplicht
 • Auteur: Gitte Dockx/Tom Goossens

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Individuele begeleiding1,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessie
Vormen van groepsleren18,00 uren
 • Omschrijving: Onderwijsleergesprekken
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren
 • Omschrijving: Digitale kennisoverdracht (bv. flipped the classroom, kennisclips,...) Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio35,00Werkstuk of presentatie
Open boek
Deelname aan de studiereis is verplicht.
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks45,00Reflectie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio35,00Werkstuk of presentatie
Open boek
Deelname aan de studiereis is verplicht om deel te nemen aan de 2de examenkans.
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks45,00Reflectie
Open boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio20,00Werkstuk of presentatie
Open boek

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.