Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Fiscale wetgeving2433/3368/2425/1/74
Studiegids

Fiscale wetgeving

2433/3368/2425/1/74
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Verleysen Alexander
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student wordt wegwijs gemaakt in het complexe fiscale landschap. De basisprincipes fiscaliteit worden geïllustreerd aan de hand van praktische voorbeelden en oefeningen, vaak gebaseerd op recente rechtsspraak en rechtsleer. Daar fiscaliteit een “levende materie” is worden actuele ontwikkelingen op de voet gevolgd. Er wordt een inzage verleend in het waarom en hoe van belastingen in België, een inleiding gegeven tot de Inkomstenbelastingen met focus op Personen- en Vennootschapsbelasting en een eerste analyse gemaakt van de BTW wetgeving, steeds met praktische invullingen. Ook kom je in contact met de fiscale aangiften en leer je deze alvast in te vullen (basis-bewerkingen).

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je legt de tendensen in de Belgische belastingstelsels uit.
Je legt het verband tussen de loonberekening, het loon en de inkomsten in het aangifteformulier van de personenbelasting.
Je onderkent diverse (directe en indirecte) belastingen, zowel voor ondernemingen als particulieren.
Je verklaart de invloed van de boekhouding op een fiscaal resultaat.
Je verwerkt de boekhouding volgens de dwingende fiscale reglementeringen.
Je wijst de toepassingsgebieden aan voor diverse fiscale wetgevingen.
Je benoemt de verschillende (BTW-)belastingplichtigen en de belastbare handelingen.
Je benoemt het belang van de diverse fiscale inkomsten in de overheidsbegroting.
Je geeft het onderscheid tussen belastingtarieven en fiscale druk.
Je geeft het onderscheid tussen reƫle resultaten en fiscale resultaten.
Je verwerkt de belastbare handelingen in het BTW-aangifteformulier.

Leerinhoud

 • Algemene principes van het Belgische Belastingrecht
 • Belang van de fiscale inkomsten in de overheidsbegroting
 • Plaatsing van personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting op niet-inwoners en BTW in het geheel van het fiscale landschap
 • Soorten belastingplichtigen, zowel bij directe als bij indirecte belastingen
 • Onderscheid belastingvoet en fiscale druk
 • Inleiding tot Personen- en Vennootschapsbelasting
  • De rol van de boekhouding in de bepaling van het fiscale resultaat
  • Bepaling van de belastingschuld & formalisering van de belastingschuld
  • Algemene kenmerken en heffingsregels
 • Basisprincipes BTW:
  • Wie is BTW-belastingplichtig?
  • Welke zijn de verplichtingen?
  • De belastbare handelingen
  • Wat is de maatstaf van heffing?
  • Wat is verschuldigde btw en wat is aftrekbare btw?
  • Wanneer is BTW aftrekbaar?
  • Waaruit blijkt dat btw een Europese wetgeving is?
  • Belang en structuur van de BTW-aangifte
  • BTW-statuten
  • Bijzondere regelingen
 • Kennismaking met successierechten en registratierechten

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Studentencodex ITAA - Fiscale wetgevingVerplicht
Wegwijs in fiscaal rechtVerplicht
 • Auteur: Michel Maus

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen met open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen met open en/of gesloten vragen
Gesloten boek

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.