Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Business case Accountancy-Fiscaliteit40058/3368/2425/1/88
Studiegids

Business case Accountancy-Fiscaliteit

40058/3368/2425/1/88
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Leyssen Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het oprichten, net als het runnen van een zaak, brengt heel wat formele en administratieve formaliteiten met zich mee.

Aan de hand van een business case onderzoekt de student de oprichtingsformaliteiten van een eenmanszaak en/of vennootschap. Ook de analyse (o.a. de correctheid) van inkomende en uitgaande boekingsdocumenten komt aan bod in dit opleidingsonderdeel. 

De student maakt hierbij gebruik van software om de koppeling uit te voeren tussen diverse documenten en hun boeking.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je legt uit welke formaliteiten vervuld moeten worden bij de oprichting van een onderneming.
Je analyseert de correctheid van boekingsdocumenten aan de hand van wetgeving en gebruikmakend van software.
OLR AF 2.0 - De bachelor BM/AF herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je presenteert een oplossing en verdedigt dit op basis van bedrijfskundig inzicht en gemaakte analyses.
Je selecteert, verwerkt en visualiseert data om tot bruikbare oplossingen te komen, ter ondersteuning van het bedrijfsbeleid.
Je analyseert een domeinspecifiek bedrijfsprobleem in een authentieke of gesimuleerde omgeving en voert een opdracht uit.
OLR AF 4.0 - De bachelor BM/AF heeft een diversiteitsbewuste en coachende houding tijdens het klant- en servicegericht handelen en bouwt zelfstandig een professioneel netwerk uit met nationale en internationale stakeholders.
Je geeft een overzicht van de verschillende beroepsvelden in de sector.
OLR AF 5.2 - De bachelor BM/AF gebruikt op een efficiënte en effectieve wijze boekhoudsoftware en digitale tools ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je gebruikt de juiste digitale tools om een opdracht/probleem op een efficiënte manier op te lossen.
OLR AF 6.2 - De bachelor BM/AF toont een kritische onderzoekende houding, doorgrondt de betekenis achter de data en kan deze helder rapporteren om tot een bruikbaar advies te komen.
Je biedt de informatie aan op een gestructureerde en visuele wijze.
OLR AF 8.0 - De bachelor BM/AF werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je werkt op een effectieve en respectvolle manier samen in een multicultureel team om een gezamelijk doel te bereiken.

Leerinhoud

 • eenmanszaak versus vennootschap
 • oprichtingsformaliteiten
 • analyse van facturen (correctheid volgens wetgeving)
 • kennismaking met specifieke software: registratie/inscannen van diverse boekingsdocumenten

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Werkcollege
Vormen van groepsleren12,00 uren
 • Omschrijving: Casemethode in groep
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht60,00Casus
Open boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht60,00Casus
Open boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Casus
Open boek

Toetsing (tekst)

Indien je niet geslaagd bent voor dit OLOD in eerste zittijd, maar wel geslaagd bent voor een deelevaluatie, draag je dit deelcijfer over naar de tweede zittijd. (OER - art. 17.3)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.