Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Algemeen boekhouden34428/3368/2425/1/49
Studiegids

Algemeen boekhouden

34428/3368/2425/1/49
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Vael Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel worden de principes van dubbel boekhouden behandeld. De cursus beoogt de studenten een brede basiskennis boekhouden bij te brengen. De dagdagelijkse verrichtingen en inventarisverrichtingen binnen een onderneming komen uitgebreid aan bod en de verschillende cycli worden uitgebreid geïllustreerd met voorbeelden en oefeningen.

De studenten leren een diepgaand inzicht te krijgen op de verschillende onderdelen van de jaarrekening. De logische samenhang tussen de balans, de resultatenrekening en de verwerking van het resultaat worden uitgewerkt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je past de fiscale, parafiscale en boekhoudkundige wetgeving correct toe.
Je stelt de proef- en saldibalans, de openstaande klanten en leveranciers en de jaarrekening op.
Je verwerkt boekhoudkundig de courante- en invertarisverrichtingen alsook de resultaatverwerking ter voorbereiding van de publicatie van de jaarrekening.
Je verwerkt boekhoudkundige documenten tot een overzichtelijk geheel (bv. de jaarrekening) ter analyse.
Je licht de belangrijkste aspecten van de Belgische boekhoudwetgeving toe.
Je legt het verband tussen het grootboek, de proef-en saldibalans en de verschillende componenten van de jaarrekening.
Je voert de jaarlijkse boekhoudcyclus uit, van beginbalans tot het afsluiten van het boekjaar en het neerleggen van de jaarrekening.
Je rubriceert transacties in de klassen en de structuur van het Minimum Algemeen Rekeningenstelsel.
Je somt de verschillende componenten van de jaarrekening op en je legt een verband tussen de balans, de geldstromen, de resultatenrekening en de toelichting.
Je past de basisprincipes van een enkelvoudige en dubbele boekhouding toe.
Je beschrijft het belang van boekhouden bij de verschillende stakeholders van een organisatie.

Leerinhoud

 • Achtergrond en wettelijk kader
 • Algemeen aanvaarde boekhoudprincipes
 • Balansmethode
 • Boekhoudtechniek
 • Aankoop- en verkoopcyclus
 • De betalings- en inningscyclus
 • De personeelscyclus
 • De investeringscyclus
 • De financieringscyclus
 • De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening
 • Oefeningen

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Handboek boekhouden - Dubbel boekhouden. BasisbeginselenVerplicht€ 50,00
 • Auteur: E. De Lembre

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges40,00 uren
 • Omschrijving: Hoorcollege
  Interactiecollege
  Oefeningensessies met docentsturing
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.