Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Communication en français34452/3368/2425/1/89
Studiegids

Communication en français

34452/3368/2425/1/89
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication en français
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication en français
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication en français_SCM
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lycops Valérie
Andere co-titularis(sen): Marchi Leticia, Storme Caroline
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je Franse, zakelijke woordenschat en kennis wordt verder uitgebreid, het gaat om functioneel taalgebruik in bedrijfsgerelateerde situaties.

Thema's zoals het bank- en verzekeringswezen, marketing, consumptie en de distributiekanalen komen in dit OLOD aan bod. Dit alles gaat gepaard met een herhaling en uitbreiding van grammaticale onderwerpen die noodzakelijk zijn voor een vlotte zakelijke communicatie. 


OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 7.3 - De bachelor BM/AF kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je kent een basispakket aan sectorgebonden woordenschat.
Je past de behandelde grammatica correct toe.
Je vindt relevante informatie in (korte) officiële documenten.
Je wisselt informatie uit met collega's en geeft informatie aan klanten in sectorgebonden zakelijk Frans.
Je begrijpt zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen in sectorgebonden zakelijk Frans die verband houxden met zaken van direct belang (werk, bedrijfsgerichte communicatie).
Je noteert korte notities en boodschappen in sectorgebonden zakelijk Frans.

Leerinhoud

Affaire Conclue

Grammatica : remediërende en theoretische herhaling van de belangrijkste grammaticale items. De nadruk ligt op de zelfstandige verwerking van de oefeningen door de studenten; de theorie van de 'grammaire' moet ook toegepast kunnen worden op andere oefeningen dan die uit het handboek.

Woordenschat : uitbreiding van de basiskennis met Franse woorden en uitdrukkingen die specifiek zijn voor het gebruik in handel, economie en bedrijfsleven; extra lesmateriaal terug te vinden onder digitap.ap.be.

Om vlot te kunnen volgen verwachten we dat je het ERK-niveau A2+ hebt. 

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Affaire conclueVerplicht
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen met open en/of gesloten vragen.Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen met open en/of gesloten vragen.Gesloten boek

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.