Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
MyTalent: 21st century skills 3_AF35192/3368/2425/1/29
Studiegids

MyTalent: 21st century skills 3_AF

35192/3368/2425/1/29
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verpoort Roxanne
Andere co-titularis(sen): Boey Ann, Cabus Shana, De Nef Eva, Jansen Sandra, Lanslots Mie, Leenkneght Inge, Panteleeva Natalia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor MyTalent: 21st century skills 1 EN eerder ingeschreven voor MyTalent: 21st century skills 2.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel "MyTalent: 21st century skills 3" verdiepen en versterken we verschillende soft skills vanuit 4 belangrijke thema's: veerkracht, verbindende communicatie, waarden- & normenkader en creatief denken. Daarnaast werkt je aan je cv zodat je op een professionele wijze je eerste contacten kan leggen met het werkveld in het kader van de zoektocht naar je stageplaats.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 3.2 - De bachelor BM/AF werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige processen te optimaliseren.
Je bedenkt creatieve/innovatieve oplossingen door (probleem)situaties vanuit een out-of-the-box/alternatieve invalshoek te benaderen.
Je hanteert de tools die jou kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van je veerkracht.
OLR AF 4.0 - De bachelor BM/AF heeft een diversiteitsbewuste en coachende houding tijdens het klant- en servicegericht handelen en bouwt zelfstandig een professioneel netwerk uit met nationale en internationale stakeholders.
Je hanteert een effectieve communicatiestijl.
Je bouwt een beginnend netwerk uit met (inter)nationale stakeholders.
OLR AF 5.2 - De bachelor BM/AF gebruikt op een efficiënte en effectieve wijze boekhoudsoftware en digitale tools ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je gebruikt op een correcte wijze een tekstverwerkingsprogramma bij het creëren van je curriculum vitae.
OLR AF 7.1 - De bachelor BM/AF kan helder, doelgericht en op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, met integratie van beroepsjargon.
Je pitcht overtuigend en helder met aandacht voor verzorgd taalgebruik.
OLR AF 9.0 - De bachelor BM/AF handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je vergelijkt je persoonlijk normen- en waardenkader met dat van stakeholders.
OLR AF 10.0 - De bachelor BM/AF reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je reflecteert over je persoonlijk en professioneel functioneren.

Leerinhoud

 • Veerkracht
 • Verbindende communicatie
 • Curriculum vitae
 • Waarden- en normenkader
 • Creatief denken

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Wat ze je op het werk niet vertellen. Alles over soft skills.Verplicht
 • Auteur: Gitte Dockx/Tom Goossens

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
 • Omschrijving: Hoorcollege
Individuele begeleiding1,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessie
Vormen van groepsleren16,00 uren
 • Omschrijving: Onderwijsleergesprekken
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren
 • Omschrijving: Digitale kennisoverdracht (bv. flipped the classroom, kennisclips,...) (3,00)
  Seminaries, excursies, bedrijfsbezoeken (4,00)
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (50,00)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio60,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks40,00Reflectie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio60,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks40,00Reflectie
Open boek

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.