Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Vennootschapsboekhouden 135252/3368/2425/1/32
Studiegids

Vennootschapsboekhouden 1

35252/3368/2425/1/32
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): De Neve Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Algemeen boekhouden.

Korte omschrijving

Een grondige kennis van het vennootschapsboekhouden en de boekhoudrecht zijn essentieel om professioneel te kunnen functioneren in de accountancy-sector. In dit belangrijk opleidingsonderdeel wordt het wettelijk kader uitgelegd en ligt de focus op de passiefzijde van de balans (vooral eigen vermogen). De nadruk ligt hier op het opstarten van een vennootschap, de afsluiting van het boekjaar met berekening van belastingen en verdeling van het resultaat, de kapitaalvorming, de kapitaalsverhoging, de kapitaalsverminderingen en de vereffening.  De rest van de tijd gaat naar subsidies, voorzieningen en herwaarderingsmeerwaarden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je past het Belgische boekhoudrecht toe op een onderneming na identificatie van de aard van de onderneming.
Je selecteert de meest geschikte vennootschapsvorm in een praktische situatie.
Je verklaart de nodige formaliteiten vanaf de oprichting van een vennootschap tot de fase van de vereffening.
Je legt vanuit diverse regelgevingen specifieke begrippen uit.
Je voert alle noodzakelijke registraties, van oprichting tot vereffening binnen het wettelijk kader uit.
Je verwerkt courante, alsook inventarisverrichtingen tot een overzichtelijk geheel in de vorm zoals door de wet voorgeschreven.
Je analyseert boekhoudkundige verwerkingen.
Je beschrijft de werking en de verantwoordelijkheden van de verschillende organen van een vennootschap.
Je formaliseert het resultaat en de resultaatsbestemming in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in een jaarverslag.
Je rapporteert over de verschillende componenten van de jaarrekening, de toelichting en de verslagen.

Leerinhoud

Tijdens de lessen bestuderen we de posten van de passiefzijde van de balans. Je raakt vertrouwd met het vennootschapsboekhouden, maar ook met het normatief en regelgevend kader.

Resultaatverwerking van een onderneming (zowel bij winst als verlies). Er wordt ook rekening gehouden met winstuitkeringsbeperkingen.

De oprichting van een vennootschap (wettelijke bepalingen en administratieve formaliteiten) + keuze van meest geschikte ondernemingsvorm en de boekhoudkundige verwerking.

De mogelijke levensfasen van een vennootschap bespreken waarbij plots nood is aan extra middelen of destijds gestorte inbreng overbodig blijkt.

Wettelijke bepalingen en toepassingen op boekhoudkundige verwerking van kapitaalsverhogingen en kapitaalsverminderingen

De ontbinding en vereffening van een vennootschap. Ook de alarmbel procedure komt hierbij aan bod.

Verdere uitdieping van posten aan passiefzijde balans (reserves, voorzieningen, uitgestelde belastingen, herwaarderingsmeerwaarden en kapitaalsubsidies).

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Algemeen boekhoudenVerplicht
  • Auteur: Christine Van Liedekerke en Guy Walraevens
VennootschapsboekhoudenVerplicht
  • Auteur: Bruynseels, L., Dekeyser, M., Ghijselinck, V., Van den Bossche, J.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege (16,00)Oefeningensessies met docentsturing (8,00)
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.